2015

Stan realizacji inwestycji
Przebieg działań naboru wniosków i głosowania
w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Trzecia edycja Programu „5/6” (budżet obywatelski) została rozpoczęta 29 września 2014 r., o czym mieszkańcy miasta zostali oficjalnie poinformowani przez Prezydenta Bydgoszczy za pośrednictwem strony internetowej  www.bydgoszcz.pl. Najpierw – przez okres 14 dni (do 12 października 2014 r. włącznie) – wszyscy bydgoszczanie mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji zadań (nie więcej niż 3). Mieszkańcy mogli w formie elektronicznej (za pomocą aplikacji internetowej) lub drukowanej (na specjalnym formularzu) zgłaszać wszelkie pomysły dotyczące najważniejszych przedsięwzięć do realizacji na ich osiedlu. Zgłoszenia swoje mieszkańcy mogli wrzucać do urn zlokalizowanych w ponad 90 placówkach oświatowych na terenie całej Bydgoszczy.

Następnie przystąpiono do wnikliwej weryfikacji wszystkich 300 propozycji mieszkańców: 150 w wersji elektronicznej i 150 w wersji drukowanej. Weryfikację prowadziły Wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Bydgoszczy, a polegała ona na zdiagnozowaniu uwarunkowań terenowo-prawnych i finansowych zgłoszonych pomysłów. Propozycje zlokalizowane na gruntach nie należących do Miasta lub na gruntach, które są przeznaczone do sprzedaży, bądź na nieruchomościach o innym przeznaczeniu, wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostały negatywnie zweryfikowane. Odrzucono również te propozycje, które nie posiadały prawidłowo określonych kosztów realizacji.

W drugim etapie przystąpiono do głosowania nad wszystkimi 190 pozytywnie zweryfikowanymi propozycjami. W dniu rozpoczęcia głosowania (20 października 2014 r.) odbyła się konferencja prasowa, na której Prezydent Miasta zachęcał mieszkańców do jak najszerszego udziału w głosowaniu. Również w tym przypadku mieszkańcy przez 14 dni mogli oddawać swoje głosy, zarówno w formie elektronicznej, jaki i papierowej (jedna osoba mogła oddać tylko 1 głos posługując się swoim nr PESEL). Decyzją Prezydenta Bydgoszczy termin przekazywania głosów został wydłużony o 5 dni. Ostatecznie zostało ono zakończone 7 listopada 2014 r. (o godz. 23:59).

Należy wspomnieć, iż nie wszystkie głosy uznano za ważne. Przyczynami nieważności były: nieprawidłowy nr PESEL, jego nieczytelność lub całkowity brak, wiek głosującego poniżej 16 lat oraz ponowne użycie tego samego nr PESEL (próba oddania więcej niż jednego głosu).
Tylko te zadania, które uzyskały największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie wpasują się w możliwości finansowe dwudziestu ośmiu rad osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu Miasta na 2015 rok (jako zadania programu „5/6”). Wcześniej jednak poszczególne rady osiedli powinny pozytywnie zaopiniować wyniki głosowania.

Pliki do pobrania:
Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski 2015 

2015 2015 Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:48 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.