Skontaktuj się z nami!


Mieszkańców zainteresowanych projektami Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy UMB. Prosimy o kontakt mailowy: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl bądź telefoniczny:


Skontaktuj się z nami na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo

www.facebook.com/bdgbo

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

tel. 52 58 58 926
tel. kom. 785 251 085 (sms)
godziny otwarcia:
poniedziałek   8:00 - 16:00
wtorek            8:00 - 18:00
środa               8:00 - 16:00
czwartek         8:00 - 16:00
piątek              8:00 - 14:00


 Wydział Mienia i Geodezji

Jarosław Przewoźniak
tel. 52 58 5.  8415      jaroslaw.przewozniak@um.bydgoszcz.pl

Krzysztof Mirowski
tel. 52 58 58417    k.mirowski@um.bydgoszcz.pl

Beata Gładych
tel. 52 58 5.8395       beata.gladych@um.bydgoszcz.pl

Joanna Florek   
tel. 52 58 58153    joanna.florek@um.bydgoszcz.pl

Tomasz Semrau 
tel. 52 58 59188    tomasz.semrau@um.bydgoszcz.pl
1.  
Emilia Wiśniewska
tel. 52 58 58109    emilia.wisniewska@um.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Katarzyna Bałażyk    Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
UI – Wydział Inżynierii Ruchu Organizacja ruchu,
rower miejski
    (52) 582-27-35    katarzyna.balazyk@zdmikp.bydgoszcz.pl

Jacek Piotrowski    Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
UD – Wydział Utrzymania i Ewidencji Sprawy utrzymaniowe, remonty
    (52) 582-27-15    jacek.piotrowski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Dariusz Radzimski    Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
UE – Zespół Elektroenergetyczny Budowa oświetlenia, doświetlanie przejść
    (52) 582-27-01    dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Tomasz Brzuchalski    Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
TO – Wydział Organizacji Transportu Transport publiczny
    (52) 582-27-41    tomasz.brzuchalski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta
Joanna Żmich-Fórmaniak tel. 52 -58 58 169    Joanna.zmich@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Tomasz Matusiak     608-500-208
52 58-58-975    t.matusiak@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Magdalena Minga tel.  52 58 59234 – m.minga@um.bydgoszcz.pl
Bogna Rybacka tel. 52 58 58 654 – bogna.rybacka@um.bydgoszcz.pl
Sylwia Kubiś tel. 52 58 58 635 – sylwia.kubis@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta 
Agnieszka Nowak      58 59 150    agnieszka.nowak@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji Sportu
Magdalena Buschmann       tel. 52 58 8-800   magdalenabuschmann@um.bydgoszcz.pl
Agata Szymczak-Dulęba     tel. 52 58 59-480    agata.szymczak@um.bydgoszcz.pl

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 Małgorzata Pawlak  Tel 5858204  m.pawlakdominska@mpu.bydgoszcz.pl
 Danuta Znaczko  Tel 5858448   d.znaczko@mpu.bydgoszcz.pl

Biuro Komunikacji Społecznej 
w zakresie edukacji ekologicznej
Ewa Dyla tel. 52 58 59 211 ewa.dyla@um.bydgoszcz.pl
Natalia Babachanian tel.  52 58 58 482 natalia.babachanian@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zintegrowanego Rozwoju
Anita Marcinkiewicz    tel. 52 58 58308    a.marcinkiewicz@um.bydgoszcz.pl

Wydział Administracji Budowlanej

Bożena Szałkowska     WAB    8329    b.szalkowska@um.bydgoszcz.pl
Wioletta Sakiewicz      WAB    8721    wioletta.sakiewcz@um.bydgoszcz.pl
Patrycja Janowska – Kmit     WAB    8829    Patrycja.Janowska-Kmit@um.bydgoszcz.pl


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest

    Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

    Urząd  Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski
4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.    Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się z nami! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 15:14 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.