Skontaktuj się z nami!


Mieszkańców zainteresowanych projektami Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy UMB. Prosimy o kontakt mailowy: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl bądź telefoniczny:


Skontaktuj się z nami na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo

www.facebook.com/bdgbo


budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

tel. 52 58 58 926
tel. kom. 785 251 085 (sms)
godziny otwarcia:
poniedziałek   8:00 - 16:00
wtorek            8:00 - 18:00
środa               8:00 - 16:00
czwartek         8:00 - 16:00
piątek              8:00 - 14:00


Wydział Mienia i Geodezji
p. Jarosław Przewoźniak
tel.: 52 585 84 15
e-mail: jaroslaw.przewozniak@um.bydgoszcz.pl

p. Krzysztof Mirowski
tel.: 52 585 84 17
e-mail: k.mirowski@um.bydgoszcz.pl

p. Beata Gładych
tel.: 52 585 83 95
e-mail: beata.gladych@um.bydgoszcz.pl

p. Joanna Florek
tel.: 52 585 81 53
e-mail: joanna.florek@um.bydgoszcz.pl

p. Tomasz  Semrau
tel.: 52 585 82 72
e-mail: tomasz.semrau@um.bydgoszcz.pl

p. Emilia Wiśniewska
tel.: 52 585 81 09
e-mail: emilia.wisniewska@um.bydgoszcz.pl

p. Patrycja Kotowska-Bernat
tel.: 52 585 84 21
e-mail: patrycja.kotowska@um.bydgoszcz.pl

p. Katarzyna Dąbrowska
tel.: 52 585 94 35
e-mail: k.dabrowska@um.bydgoszcz.pl

p. Magdalena Paliga
tel.: 52 585 94 25
e-mail: magdalena.paliga@um.bydgoszcz.pl

p. Paulina Synakiewicz
tel.: 52 585 81 04
e-mail: paulina.Synakiewicz@um.bydgoszcz.pl
 

Wydział Edukacji i Sportu

p. Marek Wiśniewski
tel.: 52 585 89 87
e-mail: marekwisniewski@um.bydgoszcz.pl

p. Sławomir Kabat
tel.: 52 585 94 69
e-mail: sławomir.kabat@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

p. Sylwia Kubiś
tel.: 52 585 86 35
e-mail: sylwia.kubis@um.bydgoszcz.pl

p. Magdalena Minga
tel.: 52 585 92 34
e-mail: m.minga@um.bydgoszcz.pl

p. Bogna Rybacka
tel.: 52 585 86 54
e-mail: bogna.rybacka@um.bydgoszcz.pl

Wydział Inwestycji Miasta

p. Lilianna Jasiek
tel.: 52 585 92 71
e-mail: lilianna.jasiek@um.bydgoszcz.pl

p. Lubomiła Pietkun
tel.: 52 585 94 37
e-mail: l.pietkun@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego 

p. Tomasz Matusiak

tel. 52 58 58 975

e- mail: t.matusiak@um.bydgoszcz.pl
Biuro Kultury Bydgoskiej

p. Magdalena Zdończyk
tel.: 52 585 81 89
e-mail: magdalena.zdonczyk@um.bydgoszcz.pl

Biuro Komunikacji Społecznej
w zakresie edukacji ekologicznej

p. Ewa Dyla
tel.: 52 585 92 11
e-mail: ewa.dyla@um.bydgoszcz.pl

p. Natalia Babachanian
tel.: 52 585 84 82
natalia.babachanian@um.bydgoszcz.pl

Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą
p. Agnieszka Nowak
tel.: 52 585 91 50
e-mail: agnieszka.nowak@um.bydgoszcz.pl

Miejski Konserwator Zabytków

p. Sławomir Marcysiak
tel.: 52 585 84 99
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

p. Przemysław Biegański
tel.: 52 585 92 37
e-mail: przemyslaw.bieganski@um.bydgoszcz.pl

Inżynier Miasta

p. Andrzej Przybyła   
tel.: 52 582 27 02
e-mail: inżynier.miasta@um.bydgoszcz.pl  

Miejska Pracownia Urbanistyczna

p. Małgorzata Pawlak
tel.: 52 585 82 04
e-mail: m.pawlakdominska@mpu.bydgoszcz.pl

p. Danuta Znaczko
tel.: 52 585 84 48
e-mail: d.znaczko@mpu.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

p. Marek Stanek - budowa ulic, parkingów
tel.: 52 582 27 75
e-mail: marek.stanek@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Katarzyna Bałażyk - organizacja ruchu, rower miejski
tel.: 52 582 27 35   
e-mail: katarzyna.balazyk@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Jacek Piotrowski - sprawy utrzymaniowe, remonty
tel.: 52 582 27 15   
e-mail: jacek.piotrowski@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Dariusz Radzimski - budowa oświetlenia, doświetlanie przejść   
tel.: 52 582 27 01   
e-mail: dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Tomasz Simiński - transport publiczny
tel.: 52 582 27 61
e-mail: tomasz.siminski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoskie Centrum Sportu

p. Adam Guziołek
tel.: 52 376 22 52
e-mail: a.guziolek@bcsbydgoszcz.pl

p. Michał Jarocha
tel.: 52 376 22 82
e-mail: m.jarocha@bcsbydgoszcz.pl


LPKiW "Myślęcinek"

p. Sandra Tyczyno
tel.: 668 367 096
e-mail: rzecznik@myslecinek.pl

Administracja Domów Miejskich

p. Magdalena Marszałek
tel.: 513 000 990
e-mail: m.marszalek@adm.com.pl


Wydział Zintegrowanego Rozwoju

p. Anita Marcinkiewicz
tel.: 52 585 83 08
e-mail: a.marcinkiewicz@um.bydgoszcz.pl

p. Ewelina Rejs
tel.: 52 585 92 36
e-mail: ewelina.rejs@um.bydgoszcz.pl
 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest

    Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

    Urząd  Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski
4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.    Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się z nami! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:30 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.