Skontaktuj się z nami!


Mieszkańców zainteresowanych projektami Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy UMB. Prosimy o kontakt mailowy: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl bądź telefoniczny:

Biuro Komunikacji Społecznej
Uwaga: plakaty oraz karty do głosowania można odebrać w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (Biuro Komunikacji Społecznej Ratusz wejście od ul. Niedźwiedziej, pokój nr 100a)
Skontaktuj się z nami na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo

www.facebook.com/bdgbo

budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

tel. 52 58 58 926
tel. kom. 785 251 085 (sms)
godziny otwarcia:
poniedziałek   8:00 - 16:00
wtorek            8:00 - 18:00
środa               8:00 - 16:00
czwartek         8:00 - 16:00
piątek              8:00 - 14:00


 Wydział Mienia i Geodezji

Jarosław Przewoźniak    tel. 52 -58 58415    jaroslaw.przewozniak@um.bydgoszcz.pl
Krzysztof Mirowski    tel. 52 -58 58417    k.mirowski@um.bydgoszcz.pl
Joanna Florek    tel. 52 -58 58153    joanna.florek@um.bydgoszcz.pl
Beata Gładych    tel. 52 -58 58395    beata.gladych@um.bydgoszcz.pl
Katarzyna Piętek   tel. 52 -58 5 9188    katarzyna.pietek@um.bydgoszcz.pl
Karolina Paprota    tel. 52 -58 58109    karolina.paprota@um.bydgoszcz.pl
Paulina Synakiewicz    tel. 52 -58 58313    Paulina.Synakiewicz@um.bydgoszcz.pl
Patrycja Kotowska-Bernat    tel. 52 -58 58421    patrycja.kotowska@um.bydgoszcz.pl
Elżbieta Borczuch    tel. 52 -58 58925    elzbieta.borczuch@um.bydgoszcz.pl
Katarzyna Kozłowska    tel. 52 -58 59413    k.kozlowska@um.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Jacek Piotrowski: Jacek.piotrowski@zdmikp.bydgoszcz.pl (052) 582-27-15
Katarzyna Bałażyk: katarzyna.balazyk@zdmikp.bydgoszcz.pl (052) 582-27-35
Marek Stanek: marek.stanek@zdmikp.bydgoszcz.pl (052) 582-27-75
 

Wydział Inwestycji Miasta
Joanna Żmich-Fórmaniak tel. 52 -58 58 169    Joanna.zmich@um.bydgoszcz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Magdalena Minga tel.  52 58 59234 – m.minga@um.bydgoszcz.pl
Bogna Rybacka tel. 52 58 58 654 – bogna.rybacka@um.bydgoszcz.pl
Sylwia Kubiś tel. 52 58 58 635 – sylwia.kubis@um.bydgoszcz.pl

Wydział Edukacji Sportu
Magdalena Buschmann  tel. 8-800  email: magdalenabuschmann@um.bydgoszcz.pl
Marek Wiśniewski          tel. 8-987 email: marekwisniewski@um.bydgoszcz.pl

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 Małgorzata Pawlak  Tel 5858204  m.pawlakdominska@mpu.bydgoszcz.pl
 Danuta Znaczko  Tel 5858448   d.znaczko@mpu.bydgoszcz.pl

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest

    Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

    Urząd  Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski
4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.    Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się z nami! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 15:14 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.