Skontaktuj się z nami!

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani projektami dot. Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Prosimy o kontakt mailowy: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl bądź telefoniczny: 52 58 58 962.

Skontaktuj się z nami na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo

Instagram: https://www.instagram.com/bydgoski_budzet_obywatelski/


Godziny otwarcia:
poniedziałek    8:00 - 16:00
wtorek               8:00 - 18:00
środa                  8:00 - 16:00
czwartek            8:00 - 16:00
piątek                 8:00 - 14:00


www.facebook.com/bdgbo


Lista pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy, którzy pomagają mieszkańcom podczas etapu zgłaszania projektów do programu. 

Wydział Mienia i Geodezji


p. Jarosław Przewoźniak
tel. 52 585 84 15
e-mail: jaroslaw.przewozniak@um.bydgoszcz.pl

p. Krzysztof Mirowski
tel. 52 585 84 17
e-mail: k.mirowski@um.bydgoszcz.pl

p. Magdalena Paliga
tel. 52 585 94 25
e-mail: magdalena.paliga@um.bydgoszcz.pl


Wydział Edukacji i Sportu

p. Marek Wiśniewski
tel.: 52 585 89 87
e-mail: marekwisniewski@um.bydgoszcz.pl

p. Tomasz Kasiorek
tel. 52 58 58 282
e-mail: tomasz.kasiorek@um.bydgoszcz.pl 

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej


p. Bogna Rybacka (w zakresie zakładania nowych terenów zieleni)
tel. 52 58 58 654
e-mail: bogna.rybacka@um.bydgoszcz.pl

p. Justyna Olszewska (w zakresie ochrony przyrody i zwierząt)
tel. 52 58 58 032
e-mail: j.olszewska@um.bydgoszcz.pl


Wydział Inwestycji Miasta

p. Magdalena Janiak
tel. 52 585 82 09
e-mail: magdalena.janiak@um.bydgoszcz.pl

p. Justyna Misztela
tel. 52 585 82 63
e-mail: justyna.misztela@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego 


p. Tomasz Matusiak

tel. 52 58 58 975
e- mail: t.matusiak@um.bydgoszcz.pl


Biuro Kultury Bydgoskiej

p. Magdalena Zdończyk
tel. 52 585 81 89
e-mail: magdalena.zdonczyk@um.bydgoszcz.pl

Biuro Komunikacji Społecznej

p. Natalia Babachanian (w sprawie projektów ekologicznych)
tel.: 52 585 84 82
e-mail: natalia.babachanian@um.bydgoszcz.pl


p. Agnieszka Przybył
tel.: 52 585 89 62
e-mail: agnieszka.przybyl@um.bydgoszcz.plBiuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą


p. Joanna Matura
tel.: 52 585 91 86
e-mail: joanna.matura@um.bydgoszcz.pl


Miejski Konserwator Zabytków

p. Sławomir Marcysiak
tel.: 52 585 84 99
e-mail: mkz@um.bydgoszcz.pl

Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

p. Karolina Jaruszewska
tel. 52 58 59 273
e-mail: karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl

p. Agnieszka Wojtunik
tel.52 58 59 109
e-mail: agnieszka.wojtunik@um.bydgoszcz.pl


Inżynier Miasta

p. Andrzej Przybyła   
tel.: 52 582 27 02
e-mail: inżynier.miasta@um.bydgoszcz.pl  

Miejska Pracownia Urbanistyczna

p. Agnieszka Leis
tel.: 52 585 94 15
e-mail: a.leis@mpu.bydgoszcz.pl


p. Danuta Znaczko
tel.: 52 585 84 48
e-mail: d.znaczko@mpu.bydgoszcz.pl


p. Adam Jankowski
tel.: 52 585 82 66
e-mail: a.jankowski@mpu.bydgoszcz.pl


p. Paweł Tyrakowski
tel.: 52 585 83 79
e-mail: p.tyrakowski@mpu.bydgoszcz.pl


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej


p. Marek Stanek - budowa ulic, parkingów
tel. 52 582 27 75
e-mail: marek.stanek@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Katarzyna Bałażyk - organizacja ruchu, rower miejski
tel.52 582 27 35   
e-mail: katarzyna.balazyk@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Jacek Piotrowski - sprawy utrzymaniowe, remonty
tel. 52 582 27 15   
e-mail: jacek.piotrowski@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Dariusz Radzimski - budowa oświetlenia, doświetlanie przejść   
tel. 52 582 27 01   
e-mail: dariusz.radzimski@zdmikp.bydgoszcz.pl

p. Tomasz Simiński - transport publiczny
tel. 52 582 27 61
e-mail: tomasz.siminski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Bydgoskie Centrum Sportu

p. Michał Jarocha
tel.: 52 376 22 82
e-mail: m.jarocha@bcsbydgoszcz.pl


LPKiW "Myślęcinek"

p. Lenka Sztajnborn
tel. 668 399 694
e-mail: lena.sztajnborn@myslecinek.pl

p. Bożena  Hennig 
tel. 607 880 024
e-mail: bozena.hennig@myslecinek.pl


Administracja Domów Miejskich

p. Leokadia Sojka
tel. 52 348 88 70
e-mail: l.sojka@adm.com.pl

p. Dorota Nowakowska
tel. 52 348 89 20
e-mail: d.nowakowska@adm.com.pl

p. Maciej Grabowski
tel. 52 348 87 60
e-mail: m.grabowski@adm.com.pl


p. Maciej Łukaszczyk
tel. 52 348 87 28
e-mail: m.lukaszczyk@adm.com.pl

Wydział Zintegrowanego Rozwoju


p. Anita Marcinkiewicz
tel.: 52 585 83 08
e-mail: a.marcinkiewicz@um.bydgoszcz.pl

p. Ewelina Rejs
tel.: 52 585 92 36
e-mail: ewelina.rejs@um.bydgoszcz.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja


p. Maciej Kowalski
tel.: 52 586 09 53
e-mail: maciej.kowalski@mwik.bydgoszcz.pl


p. Bartłomiej Szatkowski
tel.: 52 586 09 51
e-mail: bartlomiej.szatkowski@mwik.bydgoszcz.pl


 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest

    Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

    Urząd  Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO w celu realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski
4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.    Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.    zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skontaktuj się z nami! Skontaktuj się z nami! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:30 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.