Kieszonkowy park na Kapuściskach

Na Kapuściskach, przy Szkole Podstawowej nr 46, powstanie atrakcyjnie wyposażony park kieszonkowy. Zlecamy już prace projektowe, które poprzedzą budowę. Inwestycję wybrali mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.


W pierwszej kolejności niezbędne jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Zakładać będzie gruntowną modernizację placu przy podstawówce. Znajduje się on pomiędzy budynkiem szkoły i sięgaczem ul. Zdrowotnej. Zajmuje powierzchnię około 3 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie trwa postępowanie, w którym wyłoniony zostanie projektant. Zakładamy, że dokumentacja będzie kompletna już latem, co pozwoli jeszcze w tym roku zlecić prace budowlane.Wstępne założenia przewidują między innymi :

    wyrównanie terenu
    wykonanie nowych trawników
    prace przy istniejących nasadzeniach
    nasadzenia10 sztuk  klonów kulistych
    dodanie elementów żywej architektury (np. tunelu z wikliny z istniejących drzewek i krzewów
    uzupełnienie elementów małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci, stół do tenisa stołowego, słupki do zawieszenia siatki
    ustawienie obszernej zadaszonej wiaty  ze stołami i siedziskami
    stworzenia miejsca kreacji twórczej
    budowę ścieżek o nawierzchni mineralnej, płytkowo-trawnikowej
    stworzenie ogródka z grządki w skrzyniach
    ustawienie siedziska naturalnego (np. z drewna)
    rozebranie zniszczonego ogrodzenia terenu parku oraz montaż nowego z furtką

Koncepcja kieszonkowego parku uwzględniać ma również rezerwę terenu pod przyszłe miasteczko ruchu rowerowego. Inwestycja, w trakcie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, zdobyła blisko 180 głosów bydgoszczan. Na jej realizację zabezpieczyliśmy 340 tysięcy zł. Z kolei na Wyżynach powstanie również nowe założenie o charakterze parkowym – Skwer Małej Łąki. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się TUTAJ

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:

    Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
    Na stronie www.bdgbo.pl 
Kieszonkowy park na Kapuściskach Kieszonkowy park na Kapuściskach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 09:31 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.