2016


Stan realizacji inwestycji
Twój pomysł. Twoja inwestycja. Twoje osiedle

Zakończyliśmy kolejną, czwartą edycję głosowania na projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie zagłosowało ponad 22 tysiące bydgoszczan. Dziękujemy!

Wyniki na poszczególne projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego z podziałem na osiedla dostępne są TUTAJ.

Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 odbywało się w dniach 14-30 września 2015 r. w formie elektronicznej i papierowej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować tylko na projekty zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.W bieżącej edycji oddano łącznie 22 241 głosów, w tym ważnych – 21 457, co stanowiło 96,47 % głosów oraz nieważnych – 784, co stanowiło 3,53 % głosów. Na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego oddano 15 924 papierowych (74,21 %) oraz 6 317 elektronicznych (25,79 %) głosów. Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą specjalnej aplikacji, a także w formie papierowej. Wystarczyło wydrukować jedną z kart do głosowania (odpowiednią dla danego okręgu) i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i młodzieżowych domach kultury. Karty do głosowania były także do pobrania w tych placówkach. Zgodnie z przyjętymi zasadami, uprawnionymi do głosowania były osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat. Głosujący wybierali 1 zadanie z listy projektów poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu „GŁOSUJ”. Wybrany projekt zadania otrzymywał 1 głos. Projekty, które uzyskały najwyższą ilość głosów (oznaczone kolorem zielonym) zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2016 rok.

W bieżącej edycji decydujący głos mieli mieszkańcy Bydgoszczy - wybór projektów nastąpił wyłącznie na podstawie ich kolejności w głosowaniu. Opinia Rady Osiedla w bieżącej edycji, nastąpiła już na etapie weryfikacji, przed głosowaniem mieszkańców - informacja o opinii rady znajdowała się na karcie do głosowania, a przedstawiciel Rady Osiedla znajdował się w zespole ds. weryfikacji wniosków, który decydował o zatwierdzeniu projektu do głosowania. Głosowane projekty są powszechnie dostępne dla mieszkańców.

Głosowane wnioski nie przekraczały limitu przeznaczonego na dane osiedle, wybrane w głosowaniu do realizacji kolejne wnioski nie mogą przekraczać limitu środków przeznaczonych na dane osiedle.

Budżet obywatelski 2016 - Harmonogram

    20 lipiec – 7 sierpnia zgłaszanie wniosków

    8 sierpnia – 9 września weryfikacja wniosków

    do 14 sierpnia - pisemna informacja do Rad Osiedli z prośbą o  opinię do końca sierpnia

    do 4 września - spotkania z Radami Osiedli i Radnymi z okręgu, którego dotyczy inwestycja

    do 9 września -  zatwierdzenie ostatecznej listy wniosków przez Zespół ds. weryfikacji wniosków

    14 września – 30 września - GŁOSOWANIE

Wszystko co najważniejsze o edycji 2016

    decydujący głos mają MIESZKAŃCY (wybór projektów tylko według kolejności głosowania)

    słuchamy Rad Osiedli (opinia Rady Osiedla już na etapie weryfikacji przed głosowaniem, informacja o opinii Rady na karcie do głosowania, przedstawiciel Rady Osiedla w Zespole ds. weryfikacji wniosków, który decyduje o zatwierdzeniu projektu)

    projekty muszą być powszechnie dostępne dla mieszkańców – ostateczna decyzja należy do Zespołu ds. weryfikacji wniosków (Szkoły TAK, ale pod warunkiem projektów dla wszystkich mieszkańców)
    głosowane wnioski nie przekraczają limitu przeznaczonego na dane osiedle

    wybrane w głosowaniu do realizacji kolejne wnioski nie mogą przekraczać limitu środków przeznaczonych na dane osiedle

    na wnioski mogą głosować mieszkańcy Bydgoszcz od 16 roku życia (weryfikacja PESEL, 1 osoba – 1 głos)

 Wyniki głosowania.
 Zarządzenie
2016 2016 Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:47 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.