Klauzula Informacyjna RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. e, Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zgłoszenia projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;. 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia i realizacji projektu w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 5. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało nie zgłoszeniem projektu do  Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy. 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu realizacji projektów zgłoszonych do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:  a. Dostępu do swoich danych osobowych. b. Poprawiania swoich danych osobowych. c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku: I. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, II. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, III. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
.
Klauzula Informacyjna RODO Klauzula Informacyjna RODO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 16:28 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.