Klauzula Informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi 1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz  z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz. 2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz. 3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. 4.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania w interesie publicznym zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 5a ust. 3 5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. 6.    Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 7.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z konieczności obliczenia wyników głosowania na projekty zgłoszone do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. Czas przetwarzania danych zakończy się 31 marca 2023r. 8.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: a)    dostępu do swoich danych osobowych, b)    poprawiania swoich danych osobowych, c)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d)    wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku: - zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. e)    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu. 

Klauzula Informacyjna RODO Klauzula Informacyjna RODO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:48 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.