Klauzula Informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a, RODO -  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji ważności oddanego głosu w głosowaniu na projekty zgłoszone przez mieszkańców do Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego.
5.    Niewyrażenie zgody będzie skutkowało oddaniem nieważnego głosu w głosowaniu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego .
6.    Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy.
8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obliczenia wyników do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.    Dostępu do swoich danych osobowych.
b.    Poprawiania swoich danych osobowych.
c.  Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy przekazać informację na adres Urzędu Miasto Bydgoszcz
 z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem „Bydgoski Budżet Obywatelski” lub na mail budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
d.    Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
e.    Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
f.    zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
g.    potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
h.    Do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi (wyłącznie w przypadku przetwarzania danych z użyciem systemów informatycznych).
i.    Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
.
Klauzula Informacyjna RODO Klauzula Informacyjna RODO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:13 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.