Lista zgłoszonych projektów


 Lista zgłoszonych projektów w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski (kliknij POBIERZ)

W przypadku problemów z odczytaniem plików prosimy o pobranie pliku lub skorzystanie z innej przeglądarki
https://drive.google.com/file/d/0BxB1Bzx8xn1gbC1QLUpjRm1lUjQ/view
Kliknij i POBIERZ

Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi m.in.: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.
Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2018 rok.
Masz pytanie? Napisz: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
Zgłoś swój PROJEKT do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego!

https://um.bydgoszcz.pl/bbo/
Lista zgłoszonych projektów Lista zgłoszonych projektów Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 10:13 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi. Komentarze mogą, ale nie muszą wpłynąć na decyzję autora projektu o jego edycji.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.