Wyniki weryfikacji

Przedstawiamy wyniki weryfikacji projektów zgłosznych w 2017 roku przez mieszkańców.

Link do elektronicznej karty do głosowania

Wszystkie zgłoszone projekty zostały zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdził m.in.: czy projekt były zgodne z zasadami określonymi w zarządzeniu, ocenili, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnienili kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełniono go o koszty wykonania oznakowania graficznego. Sprawdzono także czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekraczał limitu środków na dane osiedle, dokonał analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.


Poniżej lista zweryfikowanych projektów z podziałem na osiedla:

Czyżkówko
Flisy
Miedzyń - Prądy
Okole
Osowa Góra
Piaski
Smukała - Opławiec - Janowo
Wilczak - Jary

Bartodzieje
Bielawy
Bydgoszcz Wschód - Siernieczek
Brdyujście
Leśne

Nowy Fordon
Stary Fordon
Tatrzańskie
Tereny Nadwiślańskie

Błonie
Górzyskowo
Szwederowo

Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto
Glinki - Rupienica
Jachcice
Wzgórze Wolności

Kapuściska
Łęgnowo 
Łęgnowo Wieś
Wyżyny
Zimne Wody - Czersko Polskie

Weryfikacja wszystkich projektów

Wyniki weryfikacji projektów po procesie odwoławczym


Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2018 rok.

Masz pytanie? Napisz: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

W myśl regulaminu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w przypadku weryfikacji szczegółowej projektu przez Zespół, która wskazuje konieczność dokonania zmian w projekcie, projektodawca nie jest zobowiązany do potwierdzania dokonania tych zmian. Po upływie 7 dni od publikacji wyników szczegółowej weryfikacji Zespół dokonuje zaproponowanych zmian w projekcie. Projekt jednocześnie uzyskuje ocenę pozytywną weryfikacji.
Z kolei przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej projektu, projektodawca uprawniony jest do złożenia w formie elektronicznej lub telefonicznej lub pisemnej wniosku
o ponowną weryfikację tego projektu. Wniosek określający zakres ponownej weryfikacji wraz z uzasadnieniem, składa się do Biura Komunikacji Społecznej w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wyniku weryfikacji.

Harmonogram realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski:
•    27 kwietnia – 31 maja - zgłaszanie projektów - etap zakończony
•    do 9 września - wydanie uchwał opiniujących zgłoszone projekty przez rady osiedli - etap zakończony
•    27 kwietnia - 16 września – weryfikacja projektów- etap zakończony
•    1 października 2017 r.  - 31 października 2017 r. - głosowanie przez mieszkańców na projekty
•    do 30 listopada ogłoszenie listy projektów skierowanych do realizacji

uchwały Rad Osiedla:
uchwała Rady Osiedla Czyżkówko
uchwała Rady Osiedla Miedzyń-Prądy
uchwala Rady Osiedla Okole
uchwała Rady Osiedla Osowa Góra
uchwała Rady Osiedla Piaski
uchwala Rady Osiedla Opławiec- Smukała - Janowo
uchwała Rady Osiedla Wilczak-Jary

uchwała Rady Osiedla Bielawy
uchwała Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód-Siernieczek
uchwała Rady Osiedla Brdyujście

uchwała Rady Osiedla Nowy Fordon
uchwała Rady Osiedla Tatrzańskie

uchwała Rady Osiedla Błonie
uchwala Rady Osiedla Szwederowo

uchwała Rady Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto
 uchwala Rady Osiedla Glinki-Rupienica
uchwała Rady Osiedla Jachcice
 uchwała Rady Osiedla Wzgórze Wolności

uchwała Rady Osiedla Kapuściska
uchwała Rady Osiedla Łęgnowo
uchwała Rady Osiedla Łęgnowo Wieś
uchwała Rady Osiedla Zimne Wody - Czersko Polskie
Wyniki weryfikacji Wyniki weryfikacji Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 16:49 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.