Zgłoś projekt!


 Przejdź do formularza zgłoszeniowego. Trwa szósta edycja programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inwestycje do 31 maja br.
https://um.bydgoszcz.pl/bbo/

Propozycje projektów można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie www.bdgbo.pl bądź tradycyjnie, przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).
Urny - wzorem lat ubiegłych - zlokalizowane są w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Urzędzie Miasta Bydgoszcz (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15). Szczegółowa lista miejsc dostępna jest TUTAJ.
Każdy bydgoszczanin może zgłosić dowolną liczbę projektów. To istotna zmiana w porównaniu do ubiegłorocznych zasad BBO według których jedna osoba mogła zgłaszać tylko 3 projekty.
UWAGA: na etapie zgłaszania projektów nie jest wymagane zbieranie listy poparcia mieszkańców. W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej.
https://um.bydgoszcz.pl/bbo/
W formularzu zgłoszeniowym projektu należy wpisać:
•    nazwę zadania
•    lokalizację
•    szacunkowy koszt zadania
•    opis zadania
•    imię i nazwisko
•    podpis
•    numer PESEL
W celu kontaktu z Urzędem Miasta Bydgoszcz projektodawca powinien podać również dane kontaktowe e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. Zgłoszone projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych miasta Bydgoszcz.
W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski mogą być zgłaszane projekty, które:
•    są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2018;
•    umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;
•    są zlokalizowane na nieruchomościach, które należą do miasta Bydgoszcz i nieobciążonych na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem sytuacji uzyskania zgody podmiotu zarządzającego nieruchomością - inwestycje mogą być realizowane tylko na terenach miejskich.- sprawdź na mapie (klknij),
•    których szacowany koszt nie przekracza limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu.  Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij).
W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski nie mogą być zgłaszane projekty, które:
  • zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
  • warunkują realizację projektu od realizacji kolejnego etapu;
  • są sprzeczne z planami Miasta Bydgoszczy
http://www.bdgbo.pl/p/przy.html
kliknij
 Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (kliknij)
https://um.bydgoszcz.pl/bbo/
 W trakcie etapu zgłaszania projektów lista zgłoszonych propozycji przez mieszkańców będzie dostępna na stronie www.bdgbo.pl. W sprawie zgłoszenia projektów lub dotychczasowych realizacji zapraszamy na fanpage Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego www.facebook.com/bdgbo
Jeżeli masz pytanie w sprawie merytorycznej zadaj je nam na naszym facebooku www.facebook.com/bdgbo lub wyślij na adres e-mail: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

 Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.
Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2018 rok.
Pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej udzielają informacji w sprawach dotyczących realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
Lista osób do kontaktu dostępna jest TUTAJ.
Jeśli podczas składania swojego wniosku masz wątpliwości, czy nieruchomość stanowi własność Miasta Bydgoszczy, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Mienia i Geodezji UMB. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.
Harmonogram realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski:
•    27 kwietnia – 31 maja - zgłaszanie projektów
•    do 9 września - uchwały opiniujące rad osiedli
•    27 kwietnia -16 września – weryfikacja projektów
•    1 października 2017 r.  - 31 października 2017 r. - głosowanie przez mieszkańców na projekty
•    do 30 listopada ogłoszenie listy projektów skierowanych do realizacji

https://um.bydgoszcz.pl/bbo/


Pliki do pobrania:
- Osiedla w Bydgoszczy - mapa
- Formularz zgłoszeniowy w WORD (POBIERZ)
- Formularz zgłoszeniowy w pdf (POBIERZ)
- Zarządzenie (POBIERZ)
- lista lokalizacji urn (POBIERZ)
- Lista osób z Urzędu Miasta Bydgoszczy i ZDMIKP (POBIERZ)
- Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij)
Informator programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Zgłoś projekt! Zgłoś projekt! Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 15:03 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.