Lista zgłoszonych projektów


Lista  zgłoszonych projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (kliknij) 

 

Lista zgłoszonych projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego ALFABETYCZNIE WEDŁUG NAZW OSIEDLI (kliknij)

 

Lista projektów z podziałem na osiedla (kliknij)

Lista projektów ponadosiedlowych (kliknij) 

 

Uchwały Rad Osiedla o zgłoszonych projektach osiedlowych 

Uchwały Rad Osiedla o projektach osiedlowych z terenu Osiedla których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

W przypadku problemów z odczytaniem plików prosimy o pobranie pliku lub skorzystanie z innej przeglądarki
Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.

Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Harmonogram realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski:
1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia  -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia - 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia - 30   czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do 15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu          Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia - 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów:
               30 czerwca  - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Lista zgłoszonych projektów Lista zgłoszonych projektów Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 00:00 Rating: 5

2 komentarze:

  1. Proszę w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przywrócić ulicę Morską do stanu z przed realizacji poprzedniego BBO. Chyba, że inwestycje z BBO realizowane są w ramach Planu 6-letniego. Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.