Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Warto się z nimi zapoznać przed zgłoszeniem własnego pomysłu na zadania realizowane w ramach tego programu.


Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy projektu?
Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Projekty podobnie jak w 2 poprzednich  edycjach BBO mogą być zgłoszone wyłącznie w sposób elektroniczny.


Jaka kwota dostępna jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego i jak konkretnie wygląda podział pieniędzy na poszczególne grupy projektów?
Jest to kwota blisko 16 mln zł. Do wyboru są cztery rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe,  projekty społeczne oraz mikroprojekty osiedlowe.
Osiedlowe – można zgłosić pomysł na 1 z 29 osiedli, wartość jednego nie może przekroczyć środków przeznaczonych na osiedle.
Ponadosiedlowe – gdzie wartość projektu nie może przekroczyć 1,39 mln zł. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczono 2,78 mln zł.
Małe projekty społeczne – projekty nie inwestycyjne, wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł.
Mikroprojekty osiedlowe – kwota na 1 projekt nie może przekroczyć 10 tys. zł.
 

Gdzie znajdę informację, jaką kwotę ma do dyspozycji moje osiedle?
Na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – bdgbo.pl, w zakładce „środki na osiedla” lub w formularzu zgłoszeniowym.
 

Ile projektów może złożyć każdy mieszkaniec?

3 osiedlowe, 3 ponadosiedlowe, 3 społeczne i 3 mikroprojekty osiedlowe.

Jak mogę zgłosić swój projekt w ramach BBO?
Elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo.
 

Kto może zgłosić projekt?
Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta. Nie ma ograniczenia wiekowego, osoby małoletnie musza dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
 

Ile projektów mogę zgłosić?
Każdy mieszkaniec może zgłosić: trzy projekty osiedlowe, trzy projekty ponadosiedlowe, trzy projekty społeczne oraz trzy mikroprojekty osiedlowe.
 

Kiedy mogę zgłosić projekt?
Od 1 czerwca do 5 lipca 2022 r.
 

Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Nie. Zgłaszane projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta Bydgoszczy lub do Skarbu Państwa (we władaniu miasta). Wskazówką może być mapa miasta z zaznaczonymi terenami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy znajdująca się na stronie bdgbo.pl. Szczegółowe informacje na temat terenu można uzgodnić też z pracownikami ratusza.
 

Jakie projekty mogę zgłosić?
Zadania inwestycyjne, np. budowa placów zabaw, siłowni, chodników, rewitalizacje skwerów i parków oraz tzw. projekty miękkie, np. organizacja zawodów, wydarzeń kulturalnych, warsztatów. W takich przypadkach należy pamiętać, by miały charakter ogólnodostępny. W kategorii projektów społecznych można zgłosić tylko projekty nieinwestycyjne. W kategorii mikroprojektów osiedlowych zadania nie mogą przekroczyć 10 tys. zł
 

W jaki sposób będą sprawdzane projekty zgłoszone przez mieszkańców?
Przez Zespół ds. weryfikacji projektów. Sprawdzi poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji, czy jest zgodny z zapisami miejscowych planów zagospodarowania oraz oszacuje kwotę do wykonania zadania.
 

Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu lub inne informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego?
Pisząc na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu: 52-58-58-926; 52-52-58-58-962.
 

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu?
Należy wybrać kategorię projektu (zaznaczyć znak w określonej kolumnie), uzupełnić nazwę projektu oraz lokalizację(zawierającą np. konkretny numer działki), szacunkowy koszt oraz opis i skrócony opis z lokalizacją, który znajdzie się na karcie do głosowania. Można dołączyć załączniki. Należy obowiązkowo wypełnić dane osobowe). Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.
 

Chcę zgłosić projekt osiedlowy, którego szacunkowa wartość przekracza 50% puli środków na osiedle ale nie przekracza  całej kwoty. Co mam robić?

W takiej sytuacji można zwrócić się do właściwej terytorialnie Rady Osiedla o wydanie uchwały, która pozwoli zweryfikować pozytywnie taki projekt.

Kontakt do Rad Osiedli TUTAJ

Wzór uchwały Rady Osiedla TUTAJ

W przypadku braku wydania uchwały przez radę osiedla - na etapie weryfikacji taką uchwałę może wydać Rada ds. Partycypacji Społecznej.

Jakie uchwały mogą podejmować Rady Osiedla?
Wzory uchwal Rad Osiedla:
Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie w sprawie wydania opinii o projektach osiedlowych zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski
Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie w sprawie wydania opinii o projektach ponadosiedlowych zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski
Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie wydania opinii o projektach osiedlowych z terenu Osiedla, które nie mogą być realizowane ze względu na to, że projekt ten znajduje się w odległości do 500 metrów (w linii prostej), od powstałych wcześniej obiektów tego samego rodzaju w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie w sprawie wydania opinii o projektach, których koszt może być wyższy niż 50% limitu środków na dane osiedle zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski
Wzór uchwały Rady Osiedla w sprawie w sprawie wydania opinii o mikroprojektach osiedlowych zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Jaki załącznik trzeba dołączyć w przypadku projektów społecznych?

W przypadku projektów społecznych dołącza się kosztorys projektu społecznego;

przykładowy wzór tabeli kosztorysu projektu społecznego

Przykładowe kosztorysy

Zawsze pomożemy
Masz inne pytanie dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego? Napisz na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
 

Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów Pytania i odpowiedzi w sprawie zgłaszania projektów Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 11:58 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.