Weź udział w konkursie:

To konkurs dla mieszkańców Bydgoszczy. Zadanie jest proste: trzeba zrobić zdjęcie lub plakat namawiający do oddania głosu na projekty z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do zdobycia atrakcyjne nagrody.

Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz. Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.Ratusz czeka na zdjęcia lub plakaty promujące głosowanie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. W tegorocznej edycji BBO jest do rozdzielenia aż 16 milionów złotych. Głosowanie trwa – na liście do głosowania jest aż 447 projektów w czterech różnych kategoriach. Celem konkursu jest promocja głosowania w BBO, udziału w tej obywatelskiej akcji.

Do wygrania atrakcyjne nagrody
Na zwycięzców czekają nagrody:

1. miejsce – smartfon,

2. miejsce – słuchawki,

3. miejsce – głośnik Bluetooth.

Swoje konkursowe propozycje można zgłaszać w formie:

– zdjęcia w rozdzielczości (szerszy bok min. 1000px; 300 DPI),

– plakatu w formacie A4 (format JPG).

Należy je nadsyłać elektronicznie na adres e-mail: konkurs@um.bydgoszcz.pl z dopiskiem w tytule lub treści maila „konkurs BBO”. Zdjęcia i plakaty powinny być dołączone do treści przesyłanych wiadomości w formie załącznika. Konkurs trwa do 8 grudnia – do tego dnia można nadsyłać swoje zdjęcia lub plakaty.

W zgłoszeniu należy w treści przesyłanej wiadomości podać:

– imię,

– nazwisko,

– nr telefonu do kontaktu,

– wiek,

– tytuł zdjęcia lub plakatu,

– załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia autora zdjęcia lub plakatu zgłaszanego w konkursie na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim,

– w przypadku, gdy autor jest niepełnoletni należy załączyć zdjęcie lub skan podpisanego  oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 52 58 59 240, 52 58 59 502 lub pod adresem e-mail: konkurs@um.bydgoszcz.pl. Uwaga! Jedna osoba może złożyć jedno zdjęcie lub jeden plakat.

Oświadczenie autora
Poniżej prezentujemy konieczne do przyjęcia zgłoszenia i udziału w konkursie oświadczenia autora, które należy wypełnić i przesłać razem z nadesłanym zdjęciem lub plakatem.

Oświadczenie autora zdjęcia lub plakatu zgłaszanego w konkursie na zdjęcie i plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia lub plakatu pt. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. zgłoszonego w konkursie na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu na zdjęcie lub plakat zachęcające mieszkańców do głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim i akceptuję jego postanowienia.

3. Oświadczam, że zgłoszone zdjęcie lub plakat nie były wcześniej prezentowane, ani nagradzane w konkursach.

4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie zdjęcia lub plakatu na stronach Miasta Bydgoszczy, w tym w mediach społecznościowych wraz z podaniem informacji o tytule zdjęcia lub plakatu oraz autorze.

……………………………………………………………………………….

imię i nazwisko autora projektu

……………………………………………………………………………….

                               miejscowość i data


szczegóły: (LINK)
 

Weź udział w konkursie: Weź udział w konkursie: Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 14:37 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.