Trwa zgłaszanie projektów. Po konsultacjach ważne zmiany w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

Zbliża się czas na zgłaszanie projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO), których realizacja może być sfinansowana z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje osiedlowe, społeczne, duże zadania ponadosiedlowe oraz mikroprojekty osiedlowe. Na ten cel przeznaczamy ponownie blisko 16 mln zł. Bydgoszczanie swoje pomysły będą mogli zgłaszać już od wtorku (25 kwietnia) od godz. 12.00. Będą to mogli zrobić na stronie  www.bydgoszcz.pl/bbo.
- Program BBO jest najbardziej otwarty na pomysły i oczekiwania mieszkańców, którzy wiedzą najlepiej, jakie zadania należy realizować w pierwszej kolejności i które problemy rozwiązywać  - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. -  Zmiany w regulaminie BBO zostały wprowadzone na podstawie konsultacji społecznych. W ich ramach mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia ankiety oraz uczestniczenia w spotkaniach z przedstawicielami miasta oraz Rady ds. Partycypacji Społecznej. Większości osób oraz wielu ekspertom spodobał się pomysł, aby zadania BBO mogły być realizowane również na terenach niemiejskich. Może to pozytywnie wpłynąć na  frekwencję i zachęcić jeszcze więcej mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów.

 

W trakcie konsultacji bydgoszczanie opowiedzieli się właśnie za dopuszczeniem realizacji zadań BBO na terenach innych niż miejskie (68%). To otwiera drogę do realizacji zadań związanych między innymi z rekreacją także na otwartych, ogólnodostępnych terenach spółdzielni. Mieszkańcy dzielili się także pomysłami na dalsze zwiększenie frekwencji w programie oraz wprowadzeniem innych korekt. 

Różne potrzeby, różne projekty


W tym roku do wyboru będą  cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach, projekty społeczne i mikroprojekty.
•    Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść nawet 1,54 mln zł. Do każdego takiego  projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli.
•    W kategorii projektów osiedlowych do wydania jest 13,1 mln zł. To oznacza kilkadziesiąt nowych inwestycji, które doczekają się realizacji. Warto się zastanowić, czy mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia za te pieniądze. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział pieniędzy na konkretne osiedla znajduje się na stronie: www.bdgbo.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym.
•    Z kolei mikroprojekty osiedlowe – tu koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł.
•    Projekty społeczne  to natomiast zadania nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł. W tej kategorii mogą być zgłaszane przedsięwzięcia  dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane terminy realizacji, ilość wydarzeń, uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej, jeśli taka ma być zaangażowana.


Korzystne rozwiązania


Rada Partycypacji Społecznej rekomendując nowe rozwiązania uszanowała wybór bydgoszczan. Jednocześnie zaproponowała kilka dodatkowych zapisów, które mają zapewniać realizację BBO zgodnie z jego ideą. Na terenach niemiejskich będzie można zgłosić inwestycje sportowe lub rekreacyjne i nie będą mogły mieć charakteru drogowego (parkingi, chodniki, drogi dojazdowe, oświetlenie). Na jednym osiedlu w danym roku będzie możliwa realizacja tylko jednego zadania na terenach niemiejskich. Wprowadzono również możliwość zwiększenia dofinasowania zadań przez właścicieli tych terenów. Interes bydgoszczan zabezpieczy też ogólnodostępny charakter sportowych lub rekreacyjnych inwestycji oraz minimum 15-letni okres użytkowania nowej infrastruktury przez ogół bydgoszczan. Koszty utrzymania oraz bieżących napraw będą obowiązkiem podmiotu na którego terenie została wykonana inwestycja.
Przewidziano również zwiększenie puli środków na projekty osiedlowe, co spowodowało zwiększenie ogólnej kwoty dla mniejszych osiedli.

 
Pozostałe zmiany to :
- będzie mógł zostać zrealizowany jeden projekt ponadosiedlowy o wartości 1,54 mln zł;
- doprecyzowano tez zapis o tym, że projekty realizowane są zgodnie z obowiązującymi w mieście Bydgoszczy planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w tym określonymi standardami realizacji inwestycji;
- zrezygnowano  z podejmowania przez Rady Osiedli uchwał opiniujących projekty osiedlowe oraz mikroprojekty osiedlowe– informacja ta znajdowała się na karcie do głosowania;
- przyspieszenie terminu zgłaszania projektów – zaczynamy 25 kwietnia o godz. 12.00.

Kalendarium BBO w 2023 roku
•    Zgłaszanie projektów przez mieszkańców: od 25 kwietnia od godz. 12.00 do 6 czerwca do godz. 12.00;
•    Weryfikacja przez Zespół ds. weryfikacji: do 30 października;
•    Dyżury konsultacyjne, warsztaty pisania wniosków: do 6 czerwca;
•    Weryfikacja obywatelska: do 15 września;
•    Weryfikacja Zespołu ds. weryfikacji: do 30 października;
•    Głosowanie mieszkańców: od 2 listopada od godz. 12.00 do 30 listopada do godz. 12.00;
•    Ogłoszenie listy projektów do realizacji: 31 grudnia 2023 r.

Przy zgłaszaniu projektu społecznego należy wskazać: charakterystykę projektu z uwzględnieniem jego nazwy, rodzaju i celu, określenie miejsca i ram czasowych projektu, określenie planowanych rezultatów projektu z uwzględnieniem np. liczby osób korzystających z projektu, liczby godzin/wydarzeń, budżetu projektu (zawierającego szacunkowe koszty z podziałem na kategorie tych kosztów np. koszty osobowe, rzeczowe) - informacje, w formie załącznia, można przesłać wg. wzoru dostępnego TUTAJ,
Przykładowe kosztorysy projektów społecznych
 
Warto wiedzieć:
Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpieczy w 2024 roku blisko 16 mln zł.

Trwa zgłaszanie projektów. Po konsultacjach ważne zmiany w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim Trwa zgłaszanie projektów. Po konsultacjach ważne zmiany w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:45 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.