OKRĘG 5


Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w okręgu piątym.
OKRĘG nr 5 (Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Glinki-Rupienica, Jachcice, Wzgórze Wolności)

W poniższym linku znajduje się informacja o wyniku weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej projektu, projektodawca uprawniony jest do złożenia w formie elektronicznej na mail budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub pisemnej wniosku o ponowną weryfikację złożonego przez niego projektu. Wniosek określający zakres ponownej weryfikacji wraz z uzasadnieniem, składa się do Biura Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wyniku weryfikacji.

W przypadku problemów z odczytaniem plików prosimy o pobranie pliku lub skorzystanie z innej przeglądarki
POBIERZ PDF: LINK DO WYNIKÓW WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW


 Jeżeli masz pytanie w sprawie merytorycznej lub chcesz dokonać zmiany w zgłoszonym przez Ciebie projekcie skontaktuj się z nami na naszym facebooku www.facebook.com/bdgbo lub wyślij e-mail na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl.


Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi m.in.: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.
Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2017 rok.
OKRĘG 5 OKRĘG 5 Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 21:58 Rating: 5

2 komentarze:

  1. popieram projekt SOK/0083 dot. budowy placu zabaw na ,,londynku" na placu pomiędzy blokiem D i G . Pomysł bardzo dobry.Teren byłby pod okiem mieszkańców. Teren ten obecnie słuzy jako wysypisko śmieci(można przyjść zobaczyć)-byłby wreszcie jakiś porządek. Inna sprawa że przydałaby się większa kontrola przez służby policyjne i straż miejską. I to nie tylko w ten sposób ,że patrol zrobi rundkę samochodem , nie wysiadając nawet z niego. Co może taki patrol zauważyć przez 5 sekund patrząc przez szybę auta.

    OdpowiedzUsuń
  2. popieram projekt SOK/0083 dot. budowy placu zabaw na ,,londynku" na placu pomiędzy blokiem D i G . Pomysł bardzo dobry.Teren byłby pod okiem mieszkańców. Teren ten obecnie słuzy jako wysypisko śmieci(można przyjść zobaczyć)-byłby wreszcie jakiś porządek. Inna sprawa że przydałaby się większa kontrola przez służby policyjne i straż miejską. I to nie tylko w ten sposób ,że patrol zrobi rundkę samochodem , nie wysiadając nawet z niego. Co może taki patrol zauważyć przez 5 sekund patrząc przez szybę auta.

    OdpowiedzUsuń

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.