OKRĘG 4


Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w okręgu czwartym.
OKRĘG nr 4 (Błonie, Górzyskowo, Szwederowo)

W poniższym linku znajduje się informacja o wyniku weryfikacji projektów zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji szczegółowej projektu, projektodawca uprawniony jest do złożenia w formie elektronicznej na mail budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub pisemnej wniosku o ponowną weryfikację złożonego przez niego projektu. Wniosek określający zakres ponownej weryfikacji wraz z uzasadnieniem, składa się do Biura Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania informacji o wyniku weryfikacji.

W przypadku problemów z odczytaniem plików prosimy o pobranie pliku lub skorzystanie z innej przeglądarki
POBIERZ PDF: LINK DO WYNIKÓW WERYFIKACJI ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW
 Jeżeli masz pytanie w sprawie merytorycznej lub chcesz dokonać zmiany w zgłoszonym przez Ciebie projekcie skontaktuj się z nami na naszym facebooku www.facebook.com/bdgbo lub wyślij e-mail na adres: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl.


Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi m.in.: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.
Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2017 rok.
OKRĘG 4 OKRĘG 4 Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 21:58 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.