Spacer z historią po Fordonie

Na Osiedlu Terenów Nadwiślańskich powstanie atrakcyjna  trasa spacerowa. Ma zachęcać do wędrówek po terenach zielonych oraz przypominać historię 4 wsi, które istniały przed przyłączeniem tych terenów do Bydgoszczy.
 Zadanie zrealizowane będzie w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.
 
 Trasa spacerowa powstanie w istniejącym zespole zieleni pomiędzy ulicami Wyzwolenia i Andersa. Jej wytyczenie będzie powiązane ze stworzenie przyjaznego miejsca do wypoczynku dla mieszkańców okolicznych wspólnot mieszkaniowych oraz zespołów zabudowy jednorodzinnej. Wyznaczony szlak pieszy będzie w dużej mierze częścią istniejących już tras komunikacyjnych pieszych. Warto podkreślić, że taki wykorzystanie terenu przewiduje między innymi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z jego zapisami istniejące tereny leśne wykorzystane maja być na Fordoński Park Dzielnicowy. Długość całej trasy , która ma otrzymać formę pętli po głównym przebiegu wyniesie blisko kilometr. Będzie można ją jednak w różny sposób modyfikować. Forma pętli ma zachęcać do wykorzystywania przez biegaczy. Warto podkreślić, że oprócz drogowskazów (w formie słupów, tablic i kamieni) przewidziano szereg innych udogodnień. Na trasie ustawione będzie kilkanaście  ławek. Poza tym przewidziano też dwie leśne wiaty, oraz dwa stoły z bali z siedziskami, które pozwolą na odpoczynek lub urządzenie pikniku. Przewidziano tez kosze na śmieci. W dalszym etapie możliwe będzie zagospodarowanie kolejnych terenów leśnych znajdujących się bardziej na południe.
Pomysł utworzenia szlaku i zagospodarowania sosnowych lasów zgłoszony został przez bydgoszczan w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zdobył on blisko 70 głosów na Terenach Nadwiślańskich, co wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca. Latem opracowany został projekt. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy prac  w terenie. Przy sprzyjających warunkach szlak wraz z infrastruktura zostanie wytyczony do końca roku. 

W  latach 70. XX wieku roku do Bydgoszczy przyłączono nie tylko Fordon. W skład Bydgoszczy wszedł wówczas szereg mniejszych wsi oraz Las Gdański. W ten sposób w granicach miasta znalazły się między innymi wsie Zofin (w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Orląt Lwowskich) , Pałcz (w rejonie nowej szkoły przy ul. „Bora” Komorowskiego) , Łoskoń (okolice pętli tramwajowej)  i Mariampol (okolice ulicy Sudeckiej). Wszystkie te miejscowości można zobaczyć na archiwalnych mapach. Stąd nowy szlak będzie nosić nazwę „Historia czterech wsi”. Część tablic informacyjnych  ma przybliżać ich historię.
Zagłosuj i decyduj!
1 października rozpoczęło się głosowanie na zadania finansowane z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które trafią do  realizacji w przyszłym roku. Miasto zagwarantowało na te przedsięwzięcia blisko 10 mln zł. To kwota dwukrotnie większa niż przed rokiem. Do wyboru jest blisko 300 zadań zgłoszonych przez bydgoszczan. Realizowane będą te, które zdobędą największą liczbę głosów na każdym z 29 osiedli.  Aby oddać swój głos najprościej skorzystać z aplikacji na www.bydgoszcz.pl/bbo
Spacer z historią po Fordonie Spacer z historią po Fordonie Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:54 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.