Pierwsze posiedzenie Rady ds. Partycypacji Społecznej

Powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rada jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie partycypacji społecznej. Rada zajmować będzie się m.in. zagadnieniami związanymi z Bydgoskim Budżetem obywatelskim czy konsultacjami społecznymi.
We wtorek (20 lutego) odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady podczas którego Prezydent Rafał Bruski wręczył oficjalne akty powołania.
  
Miasto coraz bardziej angażuje swoich mieszkańców w działalność partycypacyjną.
Już od 2011 roku mieszkańcy mogą aktywnie włączać się w działalność miasta m.in. poprzez dołączenie do Obywatelskiej Rady Kultury oraz Rady Sportu. W 2012 roku odbyła się  pierwsza edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a rok później uształtowała się Rada ds. estetyki miasta, zespół ds. polityki rowerowej, program inicjatyw lokalnych 25/75. W 2014 roku prezydent podjął decyzję o obowiązku wykładania do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych ZDMiKP. Rok później powstała Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego. Ponadto mamy do dyspozycji nową uchwałę Rady Miasta o konsultacjach społecznych – regulamin Bydgoskie Konsultacje (regulamin tworzony także przez przedstawicieli organizacji pozarządowych). Pod koniec 2017 roku powstała Rada ds. Partycypacji Społecznej.

W składzie rady znaleźli się:
- Ewa Zbelicka, Strona społeczna
- Paweł Górny, Strona społeczna
- Aleksandra Wojaczyńska, Strona społeczna
- Błażej Bembnista, Strona społeczna
- Przemysław Byś, Strona społeczna
- Patryk Gulcz, Strona społeczna
- Patrycja Olszewska, Strona społeczna
- Monika Matowska, Klub Radnych PO
- Kazimierz Drozd, Klub Radnych SLD Lewica Razem
- Stanisław Grodzicki, Klub Radnych PiS
- Michał Sztybel, Biuro Komunikacji Społecznej
- Dorota Glaza, Zespół ds. wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu
- Agnieszka Przybył, Biuro Komunikacji Społecznej
- Jacek Rosół, Biuro Komunikacji Społecznej
- Maria Matuszewska, Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego
- Mikołaj Gabinecki, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy
- Ireneusz Frelichowski, Przewodniczący Bydgoskiej Rady Seniorów
- Krzysztof Badowski, Przewodniczący Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
- Jan Kwiatoń, Przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon
- Bogusław Deja, Przewodniczący Rady Osiedla Szwederowo
- Jan Dopierała, Przewodniczący Rady Osiedla Okole
- Kornel Kopczyk, Przewodniczący Rady Osiedla Leśne
- Stefania Bany, Przewodniczący Rady Osiedla Łęgnowo         
Przypominamy, że Rada ds. Partycypacji Społecznej została powołana Zarządzeniem Nr 723/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 29 grudnia ub. roku. Dzięki obecności w składzie Rady przedstawicieli wielu środowisk: strony społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, Radnych czy pracowników urzędu, będzie można wspólnie wypracować projekty służące rozwojowi obywatelskiej aktywności. Doświadczenie oraz wiedza osób, które będą pracować w radzie przyczyni się także do efektywnej realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski czy procesów konsultacji społecznych.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in.
- rozwoju Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej w rejonie budowanego basenu olimpijskiego na Astorii,
- II etapu rewitalizacji Parku Witosa,
- określenia przyszłej funkcji zabytkowej Hali Targowej,
- Gminnego Programu Rewitalizacji,
- Strategia Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030,
- kierunków rozwoju komunikacji w Bydgoszczy,
- sieci połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu torowiska tramwajowego na ul. Kujawskiej,
- nazwy nowych osiedlowych Parków Wodnych na Kapuściskach, Tatrzańskim oraz Miedzyniu.
 
 
Warto wiedzieć:
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu  Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy poznać opinie mieszkańców i oczekiwania związane z tym programem. Ankieta internetowa dostępna jest na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. W ramach konsultacji zapraszamy do udziału w otwartym dla mieszkańców spotkaniu w dniu 26 lutego 2018 r. o  godz. 17.00 w: Przystani Bydgoszcz przy ul. Tamka 2.
Pierwsze posiedzenie Rady ds. Partycypacji Społecznej Pierwsze posiedzenie Rady ds. Partycypacji Społecznej Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 14:07 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.