Głosowanie na Wyżynach

Od 11 czerwca do 11 lipca będzie trwało ponowne głosowanie na projekty z Wyżyn w ramach budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku na osiedlu Wyżyny nie rozstrzygnięto wyników głosowania

Elektroniczna karta do głosowania znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/WYZYNY

Powodem takiej sytuacji były ujawnione przez Urząd Miasta nieprawidłowości. W trakcie weryfikacji okazało się, że wśród oddanych głosów znajdują się dane nieaktualne lub osób zmarłych. Dodatkowa weryfikacja polegająca na zwróceniu się do osób, które rzekomo głosowały na dwa wątpliwe projekty, potwierdziła nieprawidłowości.

Decyzję dotyczącą powtórzenia głosowania na Wyżynach poprzedziła konsultacja z Radą ds. Partycypacji Społecznej, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rad Osiedli, Rady Miasta, Bydgoskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Do zadań Rady ds. Partycypacji Społecznej należy m.in. proponowanie rozwiązań w celu prawidłowej realizacji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, jak i przygotowywanie i opiniowanie możliwych rozwiązań w przypadku pojawiających się kwestii spornych. Po analizie wyników dodatkowej weryfikacji Rada ds. Partycypacji Społecznej podjęła uchwałę rekomendując powtórzenie głosowania.

Ponowne głosowanie odbędzie się w dniach 11 czerwca – 11 lipca br. Osoby głosujące w zeszłym roku na projekty na osiedlu Wyżyny, jak i te które nie brały udziału w głosowaniu na innych osiedlach będą miały możliwość zagłosowania za pośrednictwem karty elektronicznej jak i papierowej.


Zasady głosowania:
1) Uprawniona do głosowania jest osoba zamieszkała w Bydgoszczy, która ukończyła 16 lat, która głosowała
w 2017 roku na projekty zgłoszone do programu Bydgoski Budżet Obywatelski na osiedlu Wyżyny lub
nie głosowała w 2017 roku na projekty zgłoszone na innych osiedlach.
2) Głosujący wybiera zadania z listy projektów poprzez postawienie znaku w odpowiednim polu .
3) Na karcie można zagłosować na projekty do kwoty przeznaczonej na osiedle Wyżyny!
4) Każdy może wypełnić tylko 1 raz KARTĘ DO GŁOSOWANIA (elektroniczną lub papierową)!
W sytuacji, gdy wypełni się więcej niż 1 kartę do głosowania, wszystkie oddane głosy są NIEWAŻNE.
5) Pamiętaj! Aby zagłosować potrzebne jest Twój numer PESEL, podpis, nr telefonu lub adres e-mail
    (wyłącznie do celów głosowania).
6) Głosowanie trwa od 11 czerwca do 11 lipca 2018 r.
7) Projekty, które uzyskają najwyższą liczbę ważnych głosów, zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2018 rok.

Elektroniczna karta do głosowania znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/WYZYNY 

Papierowe karty do głosowania i plakaty można odebrać również w Ratuszu przy ul. Jezuickiej 2 pokój nr 8.

Wypełnione karty papierowe można wrzucać do urny w: ratuszu (ul. Jezuicka 1) lub w szkołach na Wyżynach

Zarządzenie
Papierowa karta do głosowania PDF (POBIERZ)
Głosowanie na Wyżynach Głosowanie na Wyżynach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 00:30 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.