Rada ds. Partycypacji Społecznej pracuje nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim

Rada ds. Partycypacji Społecznej pracuje nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim
We wtorek (26 lutego) odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Partycypacji Społecznej nowej kadencji. Rada powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie szeroko rozumianej partycypacji społecznej - zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z Bydgoskim Budżetem Obywatelskim i Bydgoskimi Konsultacjami.
Dzięki obecności w składzie Rady przedstawicieli wielu środowisk: strony społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, Radnych, a także pracowników urzędu, Rada wypracowuje rozwiązania służące rozwojowi aktywności obywatelskiej.

Rada ds. Partycypacji aktywnie pracuje od początku 2018 roku. Doświadczenie oraz wiedza osób, które w tej kadencji będą pracować w Radzie, z pewnością przyczyni się także do efektywnej realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski czy poszczególnych konsultacji społecznych. W trakcie posiedzenia zastępca Prezydenta Michał Sztybel wręczył oficjalne akty powołania.

Pierwszym zadaniem nowopowołanej Rady będzie analiza uwag zgłoszonych przez mieszkańców w konsultacjach społecznych w sprawie rozwoju Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Rada przedstawi propozycje zmian w Regulaminie BBO.

W ramach konsultacji odbyły się spotkania z mieszkańcami w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu podczas warsztatów dotyczących poszczególnych zagadnień BBO, z przedstawicielami Rad Osiedla, seniorami z Uniwersytetów III Wieku i Każdego Wieku, a także Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy. O opinie poprosiliśmy też autorów zgłoszonych projektów.

W składzie Rady znaleźli się:

- Pan Krzysztof Badowski

- Pani Stefania Bany

- Pan Paweł Bokiej

- Pan Krzysztof Borowicz

- Pan Przemysław Byś

- Pan Bogusław Aleksander Deja

- Pan Jan Dopierała

- Pan Kazimierz Drozd

- Pan Mikołaj Gabinecki

 - Pan Paweł Górny

- Pan Partyk Gulcz


- Pan Kornel Kopczyk

- Pan Jan Kwiatoń

- Pani Maria Jolanta Matuszewska

- Pan Jakub Mikołajczak

- Pani Patrycja Olszewska

- Pani Marlena Plebańska-Kaczor

- Pani Agnieszka Przybył

- Pan Jacek Rosół

- Pan Michał Sztybel

- Pani Aleksandra Wojaczyńska

- Pani Ewa Zbelicka

- Przedstawiciel Bydgoskiej Rady Seniorów

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:

Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo

Na Stronie www  www.bdgbo.pl

Więcej informacji na temat Bydgoskich Konsultacji znajduje się:

Na Facebooku  www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje

Na Stronie www  www.bydgoskiekonsultacje.plRada ds. Partycypacji Społecznej pracuje nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim Rada ds. Partycypacji Społecznej pracuje nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 15:33 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.