Pracujemy wspólnie nad nową edycją Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy poznać opinie mieszkańców o minionej edycji programu i oczekiwania związane z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego w kolejnym roku.


Kiedy? 10 stycznia – 31 stycznia 2020r.
Kto może brać udział w konsultacjach? Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski. Mogą wziąć w nich udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy.
Więcej informacji na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego: www.bdgbo.pl 
Wypełnij ankietę elektronicznie: www.bydgoszcz.pl/bbo

W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO, zaplanowaliśmy kilka działań, które pozwolą lepiej poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad i wypracować ewentualne rozwiązania w nowej edycji programu. Jeżeli mieszkańcy chcą mieć na nie wpływ, mogą przyjść na spotkanie w ramach konsultacji. Szczegółowy harmonogram ogłosimy na stronie www.bdgbo.pl. Już teraz zachęcamy do zgłaszania swojego udziału na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr  52 5858 962.
Konsultacje będą także możliwością do zaproponowania zmian w funkcjonowaniu programu. We wspólnym wypracowaniu nowych zasad pomogą nam:
• ankieta internetowa na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo  i papierowa
• spotkania z przedstawicielami:  Rad Osiedli, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Rady Seniorów, organizacji pozarządowych
• spotkanie z mieszkańcami i wnioskodawcami

Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 525858962.

Ankieta
W ankiecie mieszkańcy odpowiedzą na kilka pytań dotyczących m.in. ograniczeń wiekowych podczas zgłaszania projektów i głosowania, zadań które nie powinny być realizowane w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim czy możliwości zmian w realizacji małych projektów społecznych. 

Gdzie będzie można wypełnić ankietę
Wypełnioną ankietę będzie można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (w ratuszu przy ul. Jezuickiej 1 lub na ul. Grudziądzkiej 9-15). Ankiety dostępne będą także w filii Urzędu Miasta Bydgoszczy w centrum handlowym Zielone Arkady. 

Wypełnij ankietę w Internecie
Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo

Miasto coraz bardziej angażuje mieszkańców
Wszystkie zgłoszone uwagi w trakcie  konsultacji zostaną przekazane do Rady ds. Partycypacji Społecznej.  Dzięki obecności w składzie Rady przedstawicieli wielu środowisk: strony społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, Radnych, a także pracowników urzędu, Rada wzorem ubiegłych lat wypracuje rozwiązania służące rozwojowi aktywności obywatelskiej dzięki BBO.

Rada ds. Partycypacji aktywnie pracuje od początku 2018 roku. Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracują w Radzie pozwoliło m.in. na wypracowanie popularnych wśród mieszkańców nowych kategorii projektów ponadosiedlowych (dużych zadań inwestycyjnych) czy też małych projektów społecznych (zadań miękkich, nieinwestycyjnych). Rada wypracowała także rozwiązania dotyczące podziału pieniędzy na zadania osiedlowe z korzyścią dla mniejszych osiedli.

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
Na stronie www.bdgbo.pl

Więcej informacji na temat Bydgoskich Konsultacji znajduje się:

Do pobrania:
Pracujemy wspólnie nad nową edycją Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Pracujemy wspólnie nad nową edycją Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:02 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.