Więcej rekreacji na Flisach

Przygotowujemy się do rozbudowy placu zabaw i doposażenia go m.in. w urządzenia do kalisteniki na osiedlu Flisy. Zadanie jest realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Trwa wybór wykonawcy prac.

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy ulicy Mińskiej urządzeniami do Street Workout, zabawowymi oraz elementami małej infrastruktury.
Plac zabaw wzbogaci się o obrotowe linarium oraz urządzenie obrotowe w kształcie stożka. Korzystający ze Street Workoutu będą mieli do dyspozycji m.in. poręcze gimnastyczne, pionowe i poziomą drabinkę, przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha i ramion czy drążki do podciągania.
Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Podmiot, z którym podpiszemy umowę, będzie miał dwa miesiące na wykonanie prac.
Na osiedle Flisy przypada pula ponad 142 tysięcy złotych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W ubiegłych latach mieszkańcy zdecydowali o realizacji m.in. ścieżki spacerowej wzdłuż kanału Bydgoskiego i jej oświetleniu.

Warto wiedzieć
Ponad 75,5 tys. głosów oddali mieszkańcy w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO). Bydgoszczanie wskazali najważniejsze przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w mieście w 2020 roku w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto zagwarantowało na ten cel rekordowe 16 mln zł.
Z końcem stycznia zakończyliśmy konsultacje społeczne w sprawie rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili ankiety i podzielili się swoją opinią dotyczącą programu. Wszystkie zgłoszone podczas konsultacji opinie i uwagi zostaną omówione z Radą do spraw Partycypacji Społecznej, w składzie której znajdują się m.in. przedstawiciele strony społecznej, Rad Osiedli czy Młodzieżowej Rady Miasta
Więcej rekreacji na Flisach Więcej rekreacji na Flisach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 11:59 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.