Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy projektu?
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie  www.bydgoszcz.pl/bbo
Projekty w tegorocznej edycji BBO z uwagi na ogłoszony stan epidemii mogą być zgłoszone wyłącznie w sposób elektroniczny.


Jaka kwota dostępna jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
W Bydgoskim Budżecie Obywatelski mieszkańcy decydować będą o tym, jak wydatkować kwotę 16,1 mln zł. Do wyboru są trzy rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe i małe projekty społeczne.
- Osiedlowe, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych, nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków znajduje się TUTAJ
-  Ponadosiedlowe, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 1,547 mln zł. Do każdego projektu ponadosiedlowego niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczono kwotę 3,094 mln zł.
-  Małe projekty społeczne to projekty nie inwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. Jako małe projekty społeczne mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom dotyczące działań z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu.

Gdzie znajdę informację, jaką kwotę ma do dyspozycji moje osiedle?
Informacja o aktualnym podziale środków znajduje się na stronie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – www.bdgbo.pl  w zakładce „środki na osiedla” link TUTAJ

Jakie  projekty można zgłaszać do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane inwestycje musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta Bydgoszczy. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Przykładowe koszty zadań znajdują się TUTAJ

Jak mogę zgłosić swój projekt w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, zgłaszanie projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie wyłącznie w sposób elektroniczny – za pośrednictwem strony internetowej www.bydgoszcz.pl/bbo

Kto może zgłosić projekt?
Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat. W przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która ma mniej niż 16 lat, należy dołączyć także zgodę opiekuna prawnego. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta.

Ile projektów mogę zgłosić?
Każdy mieszkaniec może zgłosić:
- 3 projekty osiedlowe
- 3 projekty ponadosiedlowe,
- 3 małe projekty społeczne. 

Czy potrzebuję listy poparcia dla mojego projektu?
Nie, nie jest potrzebna lista poparcia. Żeby zgłosić projekt do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego wystarczy wyłącznie poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Aby zgłosić projekt ponadosiedlowy konieczne jest uzyskanie 3 uchwał rożnych Rad Osiedla popierających projekt ponadosiedlowy.

Gdzie mogę uzyskać pomoc w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu do Budżetu obywatelskiego?
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii, pomoc w zakresie zgłaszania projektów można uzyskać pisząc na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu: 52-52-58-58-962,  52-58-58-926.
Kontakt do pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek TUTAJ

Kiedy mogę zgłosić projekt?
Projekty do tegorocznej edycji BBO można zgłaszać od 1 czerwca 2020r. do 15 lipca 2020r.

Czy projekt może być zlokalizowany na terenie prywatnym?
Zgłaszane projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do miasta Bydgoszczy lub do Skarbu Państwa (we władaniu miasta). Miasto musi posiadać tytuł prawny do gruntu na którym ma być zlokalizowana inwestycja, nie ma możliwość zrealizowania inwestycji na terenie prywatnym. 
Mapa miasta z zaznaczonymi terenami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy TUTAJ

Jakie projekty mogę zgłosić?
W programie BBO mogą być zgłaszane zadania inwestycyjne, np. budowa placów zabaw, siłowni, chodników, miejsc parkingowych, rewitalizacje skwerów i parków oraz tzw. projekty miękkie, czyli zadanie nie inwestycyjne, np. organizacja zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, warsztatów. W przypadku zgłaszania do BBO zadań nie inwestycyjnych należy pamiętać, by działania te miały charakter ogólnodostępny, czyli odbywały się z możliwością uczestnictwa wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
W kategorii małych projektów społecznych można zgłosić tylko projekty nie inwestycyjne.
Przykładowe koszty zadań znajdują się TUTAJ

W jaki sposób będą sprawdzane projekty zgłoszone przez mieszkańców?
Zgłoszone projektu będą sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów. To zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu. Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania.

Skąd mam wiedzieć, ile będzie kosztowała moja inwestycja?
W formularzu zgłoszeniowym projektu do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego prosimy mieszkańców o wpisanie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji.
Przykładowe koszty realizacji poszczególnych inwestycji można znaleźć na stronie bdgbo.pl TUTAJ
Oszacowaną przez wnioskodawcę kwotę zweryfikuje Zespół ds. weryfikacji projektów BBO, który – na podstawie aktualnie obowiązujących wycen – określi jaka kwota będzie racjonalna i wystarczająca na realizację zadania. Jeśli kwota wskazana przez wnioskodawcę jest np. niższa niż wymagają tego aktualne ceny, zespół podczas weryfikacji dostosuje (zwiększy lub zmniejszy) kwotę do realizacji zadania. 

Czy projekty można zgłaszać anonimowo?
Projekty nie mogą być składane anonimowo. W formularzu zgłoszeniowym niezbędne jest uzupełnienie podstawowych danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO oraz wyłącznie w celu poprawnej realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dane osobowe do osoby zgłaszającej projekty wykorzystywane są np. w momencie realizacji projektu, gdy kontaktujemy się z wnioskodawcą na wielu etapach realizacji inwestycji lub działań.

Gdzie mogę uzyskać informacje o aktualnym stanie prawnym terenu lub inne informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego?
Dodatkową pomoc w zakresie zgłaszania projektów można uzyskać pisząc na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu: 52-58-58-926 lub 52-52-58-58-962
Kontakt do pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy i miejskich jednostek TUTAJ

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu?
Należy wybrać kategorię projektu (zaznaczyć znak w określonej kolumnie), uzupełnić nazwę projektu oraz jego lokalizację i lokalizację szczegółową (zawierającą np. konkretny numer działki), szacunkowy koszt projektu oraz jego opis. Do projektu można dołączyć także załączniki. Należy obowiązkowo wypełnić także dane osobowe (imię, nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny oraz telefon bądź mail).
Formularz znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo

Jaki jest harmonogram tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
1. zgłaszanie projektów przez mieszkańców    1 czerwca 2020 r. - 15 lipca 2020r.
2. podjęcie uchwał przez Rady Osiedli o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski z terenu danego Osiedla:
- których koszt może być wyższy niż 50 % limitu środków na dane osiedle
- których odległość jest mniejsza niż 200 m od istniejących obiektów    -    do 5 sierpnia 2020 r
3.    weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. weryfikacji projektów  od 1 czerwca 2020 r.  -  do 5 listopada 2020 r.
4. dyżury konsultacyjne, dyżury telefoniczne, dyżury za pomocą mediów społecznościowych, warsztaty pisania wniosków   od 1 czerwca 2020 r.  do  15 lipca 2020 r.
5.   podjęcie uchwał przez Rady Osiedli o zgłoszonych projektach
ponadosiedlowych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski     - do 5 sierpnia 2020 r.
6.    podjęcie uchwał przez Rady Osiedli  o zgłoszonych projektach w ramach  programu Bydgoski Budżet Obywatelski  z terenu danego Osiedla    -  do  10 listopada 2020 r.
7.    weryfikacja obywatelska    od 1 lipca 2020 r. do 10 października 2020 r.
8.    spotkania informacyjne dla mieszkańców  w sprawie weryfikacji projektów,  dyżury telefoniczne, dyżury za pomocą mediów  społecznościowych   od 15 lipca 2020 r.   do  10 listopada 2020 r.
9.    głosowanie przez mieszkańców na projekty   od  20 listopada 2020r.  do  21 grudnia 2020 r.
10.    ogłoszenie listy projektów do realizacji    -   do  20 stycznia 2021 r.
11.    ewaluacja     -   do  15 marca 2021 r.

Gdzie znajdę zasady Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego? 
Zasady programu Bydgoski Budżet Obywatelski reguluje uchwała rady miasta i Zarządzenie Prezydenta Miasta - znajdują się TUTAJ (kliknij)

Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Pytania i odpowiedzi dotyczące zgłaszania projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:58 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.