Obywatelskie projekty pomagają w rewitalizacji Starego Fordonu

W Starym Fordonie realizowane są jedne z największych projektów związanych z rewitalizacją miasta. Przebudowa ulic, placów, remonty kamienic i zagospodarowanie terenów nad Wisłą są uzupełniane przez równie ważne dla mieszkańców inwestycje realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Kończy się m.in. doposażenie strefy aktywnej rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 4.Projekt zrealizowany przy ul. Wyzwolenia w Starym Fordonie polegał na adaptacji placu na cele rekreacyjne i sportowe. Powstała bezpieczna  nawierzchnia z wyrysowanym półboiskiem do piłki ręcznej i półkortem do tenisa ziemnego. Dobudowano  ściankę do odbijania piłki z namalowaną siatką do tenisa i bramką do piłki ręcznej. Wymieniono również  nawierzchnię bieżni 60m i skoczni w dal. Inwestycja kosztowała blisko pół miliona złotych.

Pierwszą część strefy oddano do użytku w ubiegłym roku. Kosztowała ona 260 tysięcy złotych.  Na bezpiecznej nawierzchni  wytyczono strefę do gry w klasy i innych zabaw plenerowych. Powstała poza tym strefa urządzeń plenerowej siłowni oraz pojawiły się drabinki do ćwiczeń sprawnościowych,  na których  można trenować street workout/kalistenikę. Na terenie ustawiono ławeczki.
Obecnie trwają przygotowania do kolejnych inwestycji realizowanych w oparciu o BBO. Drogowcy zmodernizują chodnik w rejonie ulicy Wolnej. Duże zmiany zajdą też w parku Milenijnym. Wyposażymy go między innymi w dodatkową infrastrukturę (ławki, kosze na śmieci) i rozpoczniemy remont ścieżek z użyciem nawierzchni mineralnych oraz budowę oświetlenia. Wymaga to w pierwszej kolejności sporządzenia odpowiednich projektów.

Zgłoś projekt na swoim osiedlu!

Do 15 lipca czekamy na nowe pomysły mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie oddajemy w ręce bydgoszczan 16 milionów złotych.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zgłaszając pomysł nie trzeba ograniczać się tylko do jednego pomysłu! Do wyboru są trzy rodzaje projektów wszystkie znane z poprzedniej edycji:

    duże zadania ponadosiedlowe,
    projekty na wybranych osiedlach
    małe projekty społeczne.

Na uatrakcyjnienie Starego Fordonu mieszkańcy mają do wydania ponad 500 tysięcy złotych.


Obywatelskie projekty pomagają w rewitalizacji Starego Fordonu Obywatelskie projekty pomagają w rewitalizacji Starego Fordonu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 15:35 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.