RozmawiaMY o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim

Masz pomysł jak zmienić Bydgoski Budżet Obywatelski? Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad programu. Podziel się z nami także wrażeniami z poprzedniej edycji. Start konsultacji w środę, 31 marca br. Wypełnij kartę konsultacyjną na www.bydgoszcz.pl/bbo

- Tradycyjnie, każdego roku przed kolejną edycją Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego pytamy mieszkańców o opinie w konsultacjach społecznych - mówi zastępca prezydenta Michał Sztybel. - Wnoszący projekty mogą zgłosić swoje uwagi do regulaminu. Co roku dzięki tym sugestiom wprowadzamy nowe zasady. BBO to najbardziej proobywatelski program w mieście, a udział nim bierze największy odsetek bydgoszczan. W kolejnej edycji wybierzemy projekty za ok. 16 milionów złotych. Budżet obywatelski pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta będzie funkcjonował w tym roku bez ograniczeń. Powodem jest niemal 440 zrealizowanych zadań, których oczekują mieszkańcy - dodaje.

 
Bydgoski Budżet Obywatelski składa się z kilku etapów, w których bezpośrednio uczestniczą bydgoszczanki i bydgoszczanie. Najpierw jest czas na zgłaszanie pomysłów, następnie trwa etap weryfikacji projektów, tutaj także liczy się zdanie mieszkańców. Ostatnim najważniejszym etapem jest głosowanie. W konsultacjach chcemy poznać zdanie na temat wszystkich elementów programu.
 
Chcemy wiedzieć, czy mieszkańcom spodobała się zasada 1 głosu na projekt osiedlowy (zamiast wcześniejszego głosowania do kwoty przeznaczonej na osiedle), czy proporcje podziału pieniędzy na poszczególne kategorie (osiedlowe, ponadosiedlowe, małe projekty społeczne) są odpowiednie, jaka powinna być rola Rady Osiedla (duża rola opiniodawcza, udział w weryfikacji i zgłaszanie projektów ponadosiedlowych). Jak wypromować BBO, by dotrzeć do jeszcze większej liczby mieszkańców. Czy Bydgoski Budżet Obywatelski powinien być prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej, tak jak odbywało się  w czasie pandemii? Konsultacje to też czas zgłaszania uwag ogólnych i propozycji do kolejnej edycji BBO.
 
Konsultacje dotyczące rozwoju Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Kiedy? 31 marca – 20 kwietnia 2021r.
Kto może brać udział? Zasięg ogólnomiejski – wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy
Jak wyrazić opinię? Za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52 58 58 962.
 
W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO, zaplanowaliśmy kilka działań, które pozwolą lepiej poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad i wypracować ewentualne rozwiązania w nowej edycji programu. Już dziś zapraszamy na spotkanie online i dyżur konsultacyjny.
Szczegółowy harmonogram ogłosimy na stronie www.bdgbo.pl
 
Miasto coraz bardziej angażuje mieszkańców
Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie ds. Partycypacji Społecznej. W jej składzie znajdują się przedstawiciele wielu środowisk: strony społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, Radnych i pracowników urzędu, Rada wzorem ubiegłych lat wypracuje rozwiązania służące rozwojowi aktywności obywatelskiej poprzez BBO.
 
Rada ds. Partycypacji aktywnie pracuje od początku 2018 roku. Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracują w Radzie pozwoliło m.in. na wypracowanie popularnych wśród mieszkańców nowych kategorii projektów ponadosiedlowych (dużych zadań inwestycyjnych) czy też małych projektów społecznych (zadań miękkich, nieinwestycyjnych). Rada wypracowała także rozwiązania dotyczące podziału pieniędzy na zadania osiedlowe z korzyścią dla mniejszych osiedli.
 
Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
Na stronie www.bdgbo.pl

Do pobrania
- Dotychczasowe zasady BBO
- Plakat
- Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji
- karta konsultacyjna (WORD)


RozmawiaMY o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim RozmawiaMY o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:39 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.