Dziękujemy za rozmowy o zasadach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Zakończyliśmy konsultacje społeczne w sprawie regulaminu programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili ankiety i podzielili się swoją opinią dotyczącą programu.Konsultacje odbyły się w terminie 31 marca – 20 kwietnia 2021r. W tym roku, oprócz ankiety w wersji elektronicznej i papierowej, odbyło się spotkanie online, które na Facebooku zgromadziło 2,7 tys. wyświetleń oraz dyżury konsultacyjne. O konsultacjach informowaliśmy także dodatkowo autorów projektów, Rady Osiedla i organizacje pozarządowe.

Ponadto o opinie poprosiliśmy autorów zgłoszonych projektów. Uwagi wpłynęły od ponad 500 osób.  Bydgoski Budżet Obywatelski składa się z kilku etapów, w których bezpośrednio uczestniczą bydgoszczanie. Najpierw jest czas na zgłaszanie pomysłów, następnie trwa etap weryfikacji projektów -  tutaj także liczy się zdanie mieszkańców. Ostatnim, najważniejszym etapem, jest głosowanie. W konsultacjach chcemy poznać zdanie na temat wszystkich elementów programu.

W ankiecie mieszkańcy mogli wypowiedzieć się na temat zagadnień  dotyczących m.in. proporcji podziału środków na poszczególne kategorie BBO, rolę Rad Osiedli, działań informacyjnych czy oddawania głosów do wysokości puli przeznaczonej na dane osiedle W ankiecie znalazło się także miejsce na ogólne uwagi dotyczące poszczególnych etapów (zgłaszania, weryfikacji i głosowania) programu.   

Wszystkie zgłoszone podczas konsultacji opinie i uwagi zostaną omówione z Radą do spraw Partycypacji Społecznej, która aktywnie wspiera wszystkie proobywatelskie projekty i działania. Od 2018 roku Rada, w składzie której znajdują się przedstawiciele strony społecznej, Rad Osiedli czy Młodzieżowej Rady Miasta, aktywne działa w zakresie prac nad ulepszeniem Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego czy konsultacji społecznych.


Rada ds. Partycypacji aktywnie pracuje od początku 2018 roku. Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracują w Radzie pozwoliło m.in. na wypracowanie popularnych wśród mieszkańców nowych kategorii projektów ponadosiedlowych (dużych zadań inwestycyjnych) czy też małych projektów społecznych (zadań miękkich, nieinwestycyjnych). Rada wypracowała także rozwiązania dotyczące podziału pieniędzy na zadania osiedlowe z korzyścią dla mniejszych osiedli.


Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
Na Stronie www  www.bdgbo.pl

Więcej informacji na temat Bydgoskich Konsultacji znajduje się:
Na Facebooku  www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje
Na Stronie www  www.bydgoskiekonsultacje.pl

Dziękujemy za rozmowy o zasadach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Dziękujemy za rozmowy o zasadach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 11:31 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.