Rowerem dookoła Fordonu

Przygotowujemy się do budowy Wielkiej Pętli Fordonu. To duży projekt, który zakłada docelowo powstanie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej otaczającej wszystkie fordońskie osiedla oraz łączącej wiele istniejących już dróg rowerowych. W czasie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego największą liczbę głosów zdobył kolejny odcinek trasy od Doliny Śmierci w kierunku osiedla Eskulapa. Zaawansowane prace budowlane trwają w Starym Fordonie. W tym roku planowane są też prace na odcinku pomiędzy osiedlami Bohaterów i Szybowników.

Wielka Pętla Fordonu  zakłada docelowo budowę atrakcyjnej trasy rekreacyjnej otaczającej cały Fordon. Ma posiadać wydzieloną część dla rowerzystów oraz drugą dla pieszych, biegaczy, spacerowiczów. Jej północna część ma przebiegać u podnóża fordońskiego zbocza tak zwanych górek od osiedla Eskulapa do Tatrzańskiego. Poprzez ulice Sudecką i Wyzwolenia łączyć ma się z wałem przeciwpowodziowym otaczającym od wschodu Fordon. W Starym Fordonie powstaną  odcinki trasy łączące wał wiślany z ulicą Promenada. Dalej trasa pobiegnie w kierunku Brdyujścia, przekroczy ulicę Fordońską w okolicach ul. Kaliskiego i przez planowany park akademicki na zapleczu kampusu UTP dotrze do skrzyżowania ulic Akademickiej i Rejewskiego. Tam połączy się z istniejącą już drogą rowerową wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty prowadzącą na osiedle Eskulapa. Długość całego ringu to 21 kilometrów. Szerokość trasy na nowych odcinkach to 4,20 metra. Asfaltowa nawierzchnia ma zapewniać wysoki komfort poruszania się pieszym i rowerzystom. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniać mają monitoring oraz oświetlenie. Na trasie rekreacyjnej znajdą się m.in. zadaszone stacje przystankowe wyposażone w ławki, oraz inne elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, tablice informacyjne, śmietniki.W czasie poprzednich edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali do realizacji odcinki  Wielkiej Pętli Fordonu:-od Doliny Śmierci do ul. Jarużyńskiej, od ul. Jarużyńskiej do ul. Tatrzańskiej, od ul. Tatrzańskiej w kierunku o ul. Brzegowej i wału wiślanego. Wszystkie zadania są na różnym etapie zaawansowania. Na ich realizację zabezpieczyliśmy łącznie 4 mln zł. W tym roku rozpoczniemy również przygotowania do kolejnego  etapu inwestycji. W ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii projektów ponadosiedlowych wygrał projekt związany z odcinkiem Wielkiej Pętli Fordonu od Doliny Śmierci w kierunku osiedla Eskulapa. Otrzymał on ponad 2 tysiące głosów. Na zadanie zabezpieczone zostało 1,5 mln zł. 
Ruszą prace na osiedlach Bohaterów i Szybowników

Dla pierwszego odcinka  opracowana została dokumentacja i trwają przygotowania do zlecenia prac budowlanych. Na tę część uzyskiwane jest pozwolenie na budowę. Wiosną planowane jest ogłoszenie przetargu na prace budowlane – w pierwszej kolejności na odcinku o długości 1,2 km do ul. Orlińskiego (etap IA).  Dla pozostałej części w kierunku ul. Jarużyńskiej (około 0,8 km)  trwają jeszcze prace projektowe (etap IB).  

Dla II etapu o długości 620 metrów  przygotowana zostanie oddzielna dokumentacja.  Konieczne będzie uregulowanie spraw własnościowych.Dla III  odcinka od ul. Bieszczadzkiej do wału wiślanego o długości około 2 kilometrów analizowany jest sposób realizacji zadania oraz przebieg trasy. Rowerowa droga biegnąca w stronę wału wiślanego wymagać będzie nie tylko pozyskania terenu, ale również dostosowań i zmian zgodnych m.in. z istniejącymi miejskimi planami zagospodarowania terenu.


Proces inwestycyjny ze względu na duży zakres zadania, kolizje z infrastrukturą techniczną, sąsiedztwo terenów objętych ochroną konserwatorską, wymaga wielu dodatkowych uzgodnień, opinii i decyzji co wydłuża czas realizacji.

W Starym Fordonie trwa budowa

Częścią  Wielkiej Pętli Fordonu będą rewitalizowane ulice i tereny rekreacyjne nad Wisłą w Starym Fordonie. Obecnie w trakcie budowy znajduje się między innymi ścieżka pieszo-rowerowa od wału wiślanego do ul. Promenada. Będzie ona posiadała wydzieloną część dla pieszych oraz rowerzystów. Na samej ulicy Promenada zaplanowano wspólny ruch samochodowo-rowerowy. W tej części Starego Fordonu dobudowane będą też ścieżki rowerowe umożliwiające dojazd do budowanego nabrzeża. Cały ciąg będzie miał długość około 800 metrów. Na tę część rewitalizacji Starego Fordonu (wraz z innymi ulicami i terenami rekreacyjnymi) zabezpieczyliśmy na ten rok ponad 18 mln zł.Dużo rowerowych inwestycji

Więcej informacji o planach budowy innych dróg rowerowych w Fordonie znajduje się TUTAJ. Wszystkie nowe trasy powstają w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi. Konsultujemy również kolejność zadań. Na rowerowe inwestycje w bieżącym roku zabezpieczamy ponad 30 mln złotych. Łącznie mamy już 120 kilometrów rowerowych dróg. Więcej informacji o wszystkich tegorocznych inwestycjach w drogi rowerowe znajduje się TUTAJ.
 


Rowerem dookoła Fordonu Rowerem dookoła Fordonu Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:43 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.