Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BBO w 2022 roku

Poznaliśmy wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w 2022 roku do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 15 listopada do 15 grudnia br., wszyscy bydgoszczanie zdecydują, które projekty będziemy realizować w przyszłym roku. Do wyboru będą projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe.


 LINK do wyników weryfikacji po rozpatrzeniu wniosków o ponowna weryfikację:

•    podział alfabetycznie wg nazw osiedli (kliknij)

•    podział według numerów projektów (kliknij)


LINK do wyników weryfikacji:

•   podział alfabetycznie wg nazw osiedli (kliknij, pobierz)

•    podział według numerów projektów (kliknij, pobierz)


Zakończona została weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Etap weryfikacji prowadzony przez Zespół ds. weryfikacji projektów, wspomagany był przez weryfikację obywatelską, w której swoje uwagi mogli zgłosić wszyscy mieszkańcy.


Prace Zespołu ds. weryfikacji złożonego z pracowników wydziałów, biur i jednostek Miasta Bydgoszczy polegały na sprawdzeniu wszystkich projektów pod względem formalnym i merytorycznym, m.in. czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta dotyczącego zasad programu BBO. Ponadto sprawdzano czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa, jest zgodny z technicznymi lub technologicznymi możliwościami realizacji projektu oraz czy koszt nie przekracza limitu pieniędzy przeznaczonych na dana kategorię projektu.
Każdy autor projektu otrzyma informacje o wyniku weryfikacji.  W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, projektodawca uprawniony jest do złożenia wniosku o ponowną weryfikację tego projektu.

W pracach Zespołu ds. weryfikacji brali udział przedstawiciele Rady ds. Partycypacji Społecznej – organu doradczego z zakresu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego i konsultacji społecznych oraz przedstawiciele właściwych terytorialnie Rad Osiedli.
W przypadku weryfikacji projektu przez Zespół, który wskazuje konieczność dokonania zmian w projekcie, projektodawca nie jest zobowiązany do potwierdzania dokonania tych zmian. Po upływie 7 dni od publikacji wyników weryfikacji, Zespół dokona zaproponowanych zmian w projekcie. Projekt jednocześnie uzyskuje ocenę pozytywną weryfikacji.

W przypadku wątpliwości lub pytań w sprawie weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 52 58 58 962, 5 52 58 58 926 lub na adres mail: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl


Jak będzie można będzie głosować?


W tym roku w głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w czterech kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekt osiedlowy, ponadosiedlowy, mikroprojekt osiedlowy, jak i  projekt społeczny.

W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos. Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 4 głosy.


Jak będziemy głosować od  15 listopada do 15 grudnia?

•    projekty osiedlowe -  1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)

•    projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt

•    projekt społeczny - 1 wybrany projekt

•    mikroprojekt osiedlowy - 1 wybrany projekt


Harmonogram

- głosowanie przez mieszkańców na projekty: 15 listopada - 15 grudnia 2022 r.

- ogłoszenie listy projektów do realizacji do 10 stycznia 2023 r.

Wybrane zadania ujęte zostaną w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2023 rok.


LINK do wyników weryfikacji

•    podział alfabetycznie wg nazw osiedli (kliknij, pobierz)

•    podział według numerów projektów (kliknij, pobierz)


Uwagi zgłoszone w ramach weryfikacji Obywatelskiej (kliknij)

Uchwały Rad Osiedla o projektach osiedlowych (termin na wydanie takiej uchwały mija 10 listopada 2022 r.) (kliknij)

 


Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BBO w 2022 roku Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BBO w 2022 roku Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:59 Rating: 5

2 komentarze:

  1. Osiedle Błonie -> https://mojeblonie.pl/zakonczyla-sie-weryfikacja-w-ramach-bbo-2023-20221024/

    OdpowiedzUsuń
  2. lista jest bardzo długa, brak możliwości filtrowania, lista nie jest ułożona alfabetycznie - mam szczera chęć zagłosowania, ale na przejrzenie tej listy potrzeba wielu godzin ... zniechęcenie do całej idei ...

    OdpowiedzUsuń

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.