Ogród Jagiełły kolejną wizytówką Salonu Bydgoszczy

Ogród Jagiełły czeka w najbliższych latach rewitalizacja. Zadanie polegające na rozpoczęciu prac w pierwszym bydgoskim parku wybrali do realizacji mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy wykorzystać część pomysłów studentów Politechniki Bydgoskiej, którzy pracowali na koncepcją przywrócenia świetności temu zakątkowi miasta.Rozpoczęcie rewitalizacji Ogrodu Jagiełły znajdującego się pomiędzy ulicą Jagiellońską i Bydgoskim Domem Technika NOT przy ul. K. Gotowskiego to jedno ze zwycięskich zadań Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Śródmieściu. Bydgoszczanie oddali na ten projekt ponad 150 głosów. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczamy prawie pół miliona złotych. Szacujemy, że ta kwota pozwoli przygotować kompleksową dokumentację  i zlecić pierwsze działania związane z rewitalizacją zieleni.- Od dekady, krok po kroku, realizujemy nasz plan  przekształcenia Śródmieścia w Salon Bydgoszczy – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafała Bruski. - Przywracamy do życia  zabytkowe gmachy, wprowadzamy na Stare Miasto nowe podmioty kulturalne, dawny blask odzyskują kolejne place, kamienice, ulice. Coraz więcej przestrzeni oddajemy pieszym i rowerzystom. Nieodłącznym elementem tych działań jest rewitalizacja zieleni. Cieszę się, że nasze wcześniejsze inwestycje związane z parkiem Kazimierza Wielkiego, J. Kochanowskiego, W. Witosa czy Wyspą Młyńską  są tak bardzo doceniane przez bydgoszczan. Intensywnie pracujemy nad tym, by mimo rządowych cięć w finansowaniu samorządów zdobywać fundusze zewnętrzne na kolejne takie zadania. Zadania wybrane przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim będą kapitalnym uzupełnieniem dużych inwestycji. W przypadku rewitalizacji Ogrodu Jagiełły zależy nam na wykorzystaniu części pomysłów, które w swoich pracach już wcześniej prezentowali studenci Politechniki Bydgoskiej – dodaje  prezydent Bydgoszczy.Spotkanie prezydenta

Swoje pomysły na park w połowie zeszłego roku zaprezentowali studenci Politechniki Bydgoskiej. Tamtejszy Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, przy udziale Rotary Klub Bydgoszcz, Rady Federacji NOT Bydgoszcz i Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej rewitalizacji parku Władysława Jagiełły w Bydgoszczy. Z końcem stycznia prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski spotkała się z inicjatorami oraz laureatami konkursu na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej rewitalizacji Ogrodu Jagiełły. Gabriela Bajas - studentka II roku kierunku Architektura krajobrazu oraz mgr inż. arch. Patryk Czerwiński - absolwent i pracownik Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii zaprezentowali swoje prace omawiając jednocześnie najważniejsze założenia projektowe.

Pierwszy miejski park

Ogród Jagiełły to pierwszy park miejski założony w 1844 roku. Obecnie zajmuje obszar nieco ponad 4 tysięcy metrów, początkowo był prawdopodobnie nieco większy i obejmował tereny położone bliżej rzeki. Wejście główne znajdowało się od ulicy Jagiellońskiej.  Generalna przebudowa parku odbyła się w latach 1929–1930. Od ulicy Jagiellońskiej zbudowano granitowe ogrodzenie i trejażowe wejście obrośnięte różą pnącą oraz wykonano drugie wejście od strony ulicy Uroczej. Główną atrakcją parku była fontanna z brodzikiem. Na pozostałym obszarze urządzono szpalery drzew, dróżki, rabaty i dywany kwietne. Park wykonano w formie ogrodu różanego, ze wszystkimi odmianami tej rośliny. Od ulicy Park odgradzała gęsty szpaler drzew. W latach 70. XX wieku park otoczyły budynki biurowe m.in. Bydgoskiego Domu Technika  NOT. Zmiany wymusiła też rozbudowa ul. Jagiellońskiej. Ogród Jagiełły stracił wówczas charakter parku przypominając bardziej rozległy skwer. W ostatnich latach podjęte zostały pierwsze działania związane z rewitalizacją zieleni wokół ulicy Jagiellońskiej. Za nami już pierwszy etap odnowy parku im W. Witosa. Wcześniej ulica Jagiellońska obsadzona została na wielu odcinkach szpalerem drzew i wypiękniał park Kazimierza Wielkiego. 
Ogród Jagiełły kolejną wizytówką Salonu Bydgoszczy Ogród Jagiełły kolejną wizytówką Salonu Bydgoszczy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:54 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.