Konsultowaliśmy regulamin BBO w Fordonie.

Wielka Pętla Fordonu i możliwość realizowania projektów w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych zdominowały spotkanie konsultacyjne zorganizowane w fordońskim kinie Jeremi. Czekamy cały czas na uwagi - najprościej swoje pomysły na ulepszenie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawić wypełniając  krótką  ankietę na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Czas na to jest do 13 marca 2023 roku.To kolejne spotkanie konsultacyjne na którym rozmawialiśmy z bydgoszczanami o ewentualnych zmianach w regulaminie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Przy okazji oczywiście ważnym tematem są aktualnie prowadzone i planowane fordońskie inwestycje – realizacje wybranych już projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.We wtorek (7 marca) po południu w kinie Jeremi zastępca prezydenta Bydgoszczy, Michał Sztybel przedstawił najpierw stan obecnych i zaplanowane inwestycje prowadzone w Fordonie, w ramach BBO np. w kwietniu tego roku mają się zakończyć prace przy budowie odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Andersa – od Kasztelańskiej do osiedla Bajka.

W trakcie spotkania dominujące były dwa tematy: rowerowa Wielka Pętla Fordonu oraz dopuszczenie inwestycji w ramach BBO na terenach spółdzielni mieszkaniowej. – Ważna informacja jest taka, że rowerowa Wielka Pętla Fordonu będzie realizowana, a każda złotówka zaplanowana i przegłosowana w BBO będzie wydana zgodnie z wolą mieszkańców – podsumował wiceprezydent Sztybel.

Marek Stanek, Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji oraz Maciej Gust, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej przedstawili szczegóły zaplanowanych i prowadzonych nad stworzeniem rowerowej Wielkiej Pętli Fordonu prac. – Łatwo będzie zaprojektować i zbudować ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Geodetów. Od skrajni jezdni do granicy działki należącej do miasta jest w najwęższym miejscu 4 metry – mówił Gust.

Oczywiście podkreślano zagrożenia związane z drożyzną i wzrostem kosztów inwestycji. Uczestnicy spotkania obawiali się, czy przeznaczone na kolejne odcinki WPF pieniądze, wystarczą. Tego jednak dowiemy się po otwarciu ofert od wykonawców w kolejnych przetargach.

Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w Młynach Rothera, dyskutowano o możliwości wprowadzenia do regulaminu BBO możliwości realizacji inwestycji z budżetu obywatelskiego na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych. W Fordonie, gdzie operuje największa w mieście Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa, jest ich wiele. – Bronię tej zmiany. Spółdzielnie mieszkaniowe powinny mieć udział w podziale środków Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Spółdzielnie płacą karnie podatki do miasta, Nie jesteśmy żadną prywatną grupą, jak się nas próbuje przedstawiać – argumentowali przedstawiciele spółdzielni.

– Tylko czy inwestycje zrealizowane na terenie spółdzielni będą ogólnodostępne dla wszystkich, nie tylko dla członków spółdzielni – takie obawy wyrażali uczestnicy spotkania.

– Spółdzielnia zawsze zapewnia ogólnodostępność. Nasze tereny nigdy nie będą grodzone. Chcemy także zapewnić środki na koszty utrzymanie inwestycji zbudowanych w ramach BBO na terenach spółdzielni – argumentowali spółdzielcy.


Poza udziałem w spotkaniach, każdy z mieszkańców może wyrazić opinię na temat zmian w regulaminie BBO za pośrednictwem internetowej ankiety dostępnej – www.bydgoszcz.pl/bbo
Zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52 58 58 962.

– Tradycyjnie przed kolejną edycją Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego pytamy mieszkańców o opinie w konsultacjach społecznych – mówi zastępca prezydenta Michał Sztybel. –  Co roku, dzięki tym sugestiom, wprowadzamy korekty w zasadach. BBO to najbardziej proobywatelski program w mieście, a udział nim bierze największy odsetek bydgoszczan. W zeszłym roku w głosowaniu BBO wzięło udział 14 proc. więcej mieszkańców – mówi zastępca prezydenta, Michał Sztybel.

W ankiecie można podzielić się swoimi opiniami m.in. na temat wprowadzonych w zeszłym roku mikroprojektów osiedlowych, obowiązujących limitów środków na poszczególne zadania, a także ocenić zupełnie nowy pomysł możliwości realizacji zadań na terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych. Zależy nam także na wszystkich innych uwagach i spostrzeżeniach bydgoszczan.

Bydgoski Budżet Obywatelski składa się z kilku etapów, w których bezpośrednio uczestniczą bydgoszczanki i bydgoszczanie. Najpierw prowadzone są konsultacje regulaminu, potem następuje czas na zgłaszanie pomysłów. Następnie trwa etap weryfikacji projektów –  tutaj także liczy się zdanie mieszkańców. Ostatnim, najważniejszym etapem, jest głosowanie.  Konsultowaliśmy regulamin BBO w Fordonie.  Konsultowaliśmy regulamin BBO w Fordonie. Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 14:10 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.