Rozmawiamy o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Co proponują mieszkańcy?

Bydgoski Budżet Obywatelski cieszy się ogromną popularnością. Zależy nam na tym, by ta forma bezpośrednich konsultacji jeszcze lepiej spełniała oczekiwania mieszkańców. Zapraszamy wszystkich do podzielenia się pomysłami, jakie zmiany wprowadzić do regulaminu programu. We wtorek 7 marca o godz. 16.30 w Kinie Jeremi w Nowym Fordonie odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych fordońskimi inwestycjami. Za nami spotkanie konsultacyjne w Młynach Rothera i szereg ciekawych pomysłów i dyskusji.Najprościej swoje pomysły na ulepszenie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawić wypełniając  krótką  ankietę na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Czas na to jest do 13 marca 2023 roku.

W Młynach Rothera o nowych pomysłach

Jednocześnie organizujemy spotkania z mieszkańcami by bezpośrednio rozmawiać o ich pomysłach. W poniedziałek (27 lutego) w przestrzeni Młynów Rothera odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące regulaminu BBO. W jego  trakcie rozmawialiśmy m.in. o mikroprojektach osiedlowych, jaką kwotę przeznaczyć na jeden projekt, możliwości upublicznieniu danych autorów projektów, czy lokalizacja inwestycji na terenach niebędących własnością miasta.
Miejskie inwestycje na ternach spółdzielni?

Ciekawą dyskusję wywołała kwestia realizacji inwestycji na terenach nie będących własnością miasta a spółdzielni mieszkaniowej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele spółdzielni wskazywali, że chętnie włączą się w ideę Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Ze strony społeczników pojawiły się z kolei obawy, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą zdominować program głosami swoich mieszkańców. Wskazano, przy tym że wszyscy bydgoszczanie mają takie samo prawo do głosowania, a aktualne ograniczenia dotyczące kwestii terenów nie pozwalają części mieszkańców lokalizowania potrzebnych inwestycji w ich najbliższym otoczeniu. Jeżeli byłoby wprowadzona możliwość inwestycje na terenach spółdzielni, w kolejnych konsultacjach rozmawialibyśmy czy to rozwiązanie zdało egzamin.

Drożyzna ogranicza projekty

Spotkanie było też okazją do rozmów o sposobie przygotowania zadań do realizacji. Ze względu na obowiązujące krajowe przepisy wymagające uzgodnionych projektów oraz zlecania inwestycji i usług w oparciu o prawo zamówień publicznych etap przygotowań jest najbardziej czasochłonny. Miasto nie ma też fizycznej i prawnej  możliwości zlecenia po głosowaniu  jednocześnie ponad 100 zadań wybranych w trakcie głosowania przez bydgoszczan. Uczestnicy spotkania dzielili się obawami, że czasochłonny  proces inwestycyjny ze względu na np. konieczne uzgodnienia lub prace projektowe,  ze względu na inflację i rosnące ceny materiałów i usług budowlanych z upływem kolejnych miesięcy ogranicza zakres projektów.

Rozmawialiśmy też o możliwości rozszerzenia regulaminu programu o możliwość przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi osiedlami. Pozwoliłoby to realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje na przykład na terenach osiedli sąsiednich, na których znajduje się więcej miejskich gruntów. W ostatnich latach część rad osiedli także zgłaszała ten pomysł.

Poruszono także kwestię mikroodpłatności części zadań, np. wypożyczali rowerów cargo. W ocenie specjalistów niewielkie opłaty nie ograniczają dostępności, natomiast pozwalają zabezpieczyć środki na serwis.

Sporo dyskusji wywołały także miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i zgodność zgłaszanych inwestycji z ich zapisami.

Zapoznawaliśmy się pomysłami bydgoszczan dotyczącymi aktualizacji i funkcjonalności mapy wskazującej tereny miejskie, która pomaga autorom projektów podczas ich zgłaszania i poszukiwania optymalnej lokalizacji dla inwestycji.

Kolejne spotkanie przed nami

We wtorek   7 marca  o godz. 16.30 w Kinie Jeremi (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13)  odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych przede wszystkim fordońskim inwestycjami realizowanymi z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przypominamy, że do 13 marca każdy mieszkaniec może też wypełnić ankietę dostępną na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. Zawiera kilka pytań, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Wypełnioną kartę konsultacyjną będzie można również przekazać do Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz). Uwagi można zgłaszać również mailowo na adres budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub telefonicznie pod nr 52 58 58 962. Do tej pory wpłynęło już ponad 100 ankiet.

Eksperci przeanalizują każdy wniosek

Wyniki konsultacji zostaną przekazane Radzie ds. Partycypacji Społecznej. Uwagi mieszkańców pozwolą zasugerować jakie zmiany wprowadzić w regulaminie BBO. W jej składzie znajdują się przedstawiciele wielu środowisk: strony społecznej, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Młodzieżowej Rady Miasta, Rad Osiedli, Radnych Rady Miasta z każdego klubu  i pracowników urzędu. Rada, wzorem ubiegłych lat, wypracuje rozwiązania służące rozwojowi aktywności obywatelskiej poprzez BBO. Rada ds. Partycypacji aktywnie pracuje od początku 2018 roku. Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracują w Radzie pozwoliło m.in. na wypracowanie popularnych wśród mieszkańców nowych kategorii projektów ponadosiedlowych (dużych zadań inwestycyjnych) czy też projektów społecznych (zadań miękkich, nieinwestycyjnych). Rada wypracowała także rozwiązania dotyczące podziału pieniędzy na zadania osiedlowe z korzyścią dla mniejszych osiedli.

Rozmawiamy o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Co proponują mieszkańcy? Rozmawiamy o Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Co proponują mieszkańcy? Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 10:37 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.