Ogród Jagiełły - pierwszy krok do rewitalizacji

Zamawiamy dokumentację niezbędną do rewitalizacji Ogrodu Jagiełły. Zadanie polegające na rozpoczęciu prac w pierwszym bydgoskim parku wybrali do realizacji mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.


Rozpoczęcie rewitalizacji Ogrodu Jagiełły, znajdującego się pomiędzy ulicą Jagiellońską i Bydgoskim Domem Technika NOT przy ul. K. Gotowskiego, to jedno ze zwycięskich zadań Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Śródmieściu. Bydgoszczanie oddali na ten projekt ponad 150 głosów. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczamy prawie pół miliona złotych. Szacujemy, że ta kwota pozwoli przygotować kompleksową dokumentację  i zlecić pierwsze działania związane z rewitalizacją zieleni.

W pierwszej kolejności zamawiamy dokumentację. Koncepcja programowo – przestrzenna zawierać będzie między innymi:

    kwerendę historyczną z uwzględnieniem ikonografii, map, która będzie podstawą do sporządzenia koncepcji i przywrócenia historycznego charakteru;
    inwentaryzację zieleni, która umożliwi opracowanie projektu gospodarki zielenią;
    propozycję rozwiązań układu zagospodarowania terenu z założeniem sytuowania elementów zagospodarowania w nawiązaniu do historycznej kompozycji urbanistycznej i zabytkowego założenia zieleni komponowanej;
    wizualizacje;
    planowane łączne koszty realizacji inwestycji (w tym z podziałem na strefy i elementy umożliwiając etapowanie inwestycji).

Gotowym opracowaniem, które umożliwi zlecenie prac projektowo-budowlanych chcemy dysponować jesienią. Wcześniej pomysłami na rewitalizację tego zakątka Bydgoszczy podzielili się studenci Politechniki Bydgoskiej z Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, dla których Ogród Jagiełły był przedmiotem konkursu.

Pierwszy miejski park

Ogród Jagiełły to pierwszy park miejski założony w 1844 roku. Obecnie zajmuje obszar nieco ponad 4 tysięcy metrów, początkowo był prawdopodobnie nieco większy i obejmował tereny położone bliżej rzeki. Wejście główne znajdowało się od ulicy Jagiellońskiej.  Generalna przebudowa parku odbyła się w latach 1929–1930. Od ulicy Jagiellońskiej zbudowano granitowe ogrodzenie i trejażowe wejście obrośnięte różą pnącą oraz wykonano drugie wejście od strony ulicy Uroczej. Główną atrakcją parku była fontanna z brodzikiem. Na pozostałym obszarze urządzono szpalery drzew, dróżki, rabaty i dywany kwietne. Park wykonano w formie ogrodu różanego, ze wszystkimi odmianami tej rośliny. Od ulicy Park odgradzała gęsty szpaler drzew. W latach 70. XX wieku park otoczyły budynki biurowe m.in. Bydgoskiego Domu Technika  NOT. Zmiany wymusiła też rozbudowa ul. Jagiellońskiej. Ogród Jagiełły stracił wówczas charakter parku przypominając bardziej rozległy skwer. W ostatnich latach podjęte zostały pierwsze działania związane z rewitalizacją zieleni wokół ulicy Jagiellońskiej. Za nami już pierwszy etap odnowy parku im W. Witosa. Wcześniej ulica Jagiellońska obsadzona została na wielu odcinkach szpalerem drzew, wypiękniał park Kazimierza Wielkiego.

Warto wiedzieć

Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2023 roku 16 mln zł. Obecnie pracujemy nad 11. edycją programu. Trwa weryfikacja pomysłów zgłoszonych wiosną przez bydgoszczan. Swoje opinie do 15 września na temat zgłoszonych projektów mogą wyrazić również mieszkańcy. Jesienią o wyborze najlepszych, które trafią do realizacji zdecydują sami mieszkańcy. Karta do weryfikacji  obywatelskiej znajduje się na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO.

 

Ogród Jagiełły - pierwszy krok do rewitalizacji  Ogród Jagiełły - pierwszy krok do rewitalizacji Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:48 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.