Park nad Kanałem pełen atrakcji. Czas na tyrolkę

Zlecamy budowę kolejnych atrakcji w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Na Wilczaku, w sąsiedztwie V śluzy, zamontowana zostanie tyrolka, stworzymy plac do gry w bule, miejsce do odpoczynku oraz zamontujemy ścianki do wspinaczki. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski. W tym roku na rewitalizację Kanału Bydgoskiego oraz jego otoczenia zabezpieczyliśmy aż 10 mln zł. Szereg zadań został już zrealizowany.Najciekawszym nowym elementem wyposażenia parku nad Starym Kanałem Bydgoskim będzie tyrolka. Będzie miała formę napiętej liny pomiędzy dwoma punktami o różnej wysokości, do której podpięty zostanie wózek z siedziskiem umożliwiający swobodny zjazd nad terenami zielonymi. Na parkowej tyrolce będzie można pokonać dystans około 28 metrów. Ze względów bezpieczeństwa siedzisko będzie osadzone na wysokości zaledwie 1 metra nad ziemią. Nowo projektowane urządzenia zabawowe będą utrzymane  w kolorystyce podobnej  do wybudowanych już wcześniej na placu zabaw.

Pomiędzy ul. Nakielską i śluzą przy Czarnej drodze ustawiona zostanie też duża ściana do wspinaczki. Będzie miała ona formę przypominającą  naturalną skałę o wysokości około 2,5 m. Z myślą o najmłodszych ustawiona zostanie natomiast mniejsza konstrukcja o wysokości 1 metra. Urządzenia mają gwarantować bezpieczną i ciekawą zabawę. W tej części parku powstanie także boisko do gry w bule o wymiarach 15x4m. Wokół planowane jest ustawienie ławek, stolika rekreacyjnego, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci.


Obecnie trwa przetarg, który wyłonić ma wykonawcę prac budowlanych. Po podpisaniu umowy, przy sprzyjających warunkach, zajmą one około 2 miesięcy. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski. W tym roku na rewitalizację Kanału Bydgoskiego oraz jego otoczenia zabezpieczyliśmy aż 10 mln zł. Ostatnio zleciliśmy szereg innych inwestycji:

    Budowę drogi rowerowej pomiędzy Flisami i Osową Górą (długość ok. 500m,  prace na finiszu)
    Budowę ścieżki pieszej na Miedzyniu (długość ok. 700m,  pomiędzy ulicami Krośnieńską i Plażową, Inwestycja obejmuje również stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej, prace na finiszu).
    Dosadzenie nad brzegami Kanału Bydgoskiego ponad 100 nowych drzew (lip, brzóz, jabłoni, śliw, ozdobnych,  oraz 250 krzewów (tawuły, berberysy, rokitniki, tarniny, nasadzenia finalizowane będą jesienią).
    Budowę placu zabaw na Okolu (z urządzeniami zabawowymi nawiązującymi do otaczającej teren przyrody, roślin znajdujących się nad Kanałem. Wygląd i wyposażenie placu ma pomagać lepiej zrozumieć ważną rolę pszczół w ekosystemie, zadanie po odbiorach).
    Umocnienie brzegów po stronie Wilczaka (zadanie odebrane).
    Dostarczenie mobilnej sceny na potrzeby imprez plenerowych (konstrukcja odebrana przez Muzeum Kanału Bydgoskiego)
    Renowacja wrót przy trzech śluzach (zadanie na finiszu)
    Przygotowanie projektu iluminacji śluz (trwają prace projektowe)

Unikatowy zabytek

Stary Kanał Bydgoski to zachowany do dziś odcinek sztucznej drogi wodnej wybudowanej w latach 1773 – 1774. Koncepcja budowy połączenia wodnego Brdy i Noteci przecinającego linię wododziału powstała za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1766 roku jeden z najwybitniejszych kartografów Franciszek Florian Czaki opracował projekt kanału Brda-Noteć. Z uwagi na I rozbiór Polski, który nastąpił w 1772 r., prace nad projektem zostały wstrzymane. Koncepcje połączenia rzeki Brdy i Noteci przejął i zrealizował król pruski Fryderyk II na podstawie projektu powstałego również w 1772r. autorstwa Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa. Prace budowlane, którymi kierował Wilhelm Dornstein, trwały od wiosny 1773r. do połowy września 1774r. W tym czasie powstał kanał długości 26,7 km z 10 drewnianymi śluzami. Pracujemy nad uznaniem Kanału Bydgoskiego za pomnik historii. To niezbędny krok, który pozwoli starać się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście "Kanał Bydgoski - walczymy o godny status i pieniądze". 


 

 

 

Park nad Kanałem pełen atrakcji. Czas na tyrolkę Park nad Kanałem pełen atrakcji. Czas na tyrolkę Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 14:35 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.