Wspólnie planujmy nową edycję BBO - powiedz co myślisz

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu  Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy poznać opinie mieszkańców i oczekiwania związane z tym programem. 
W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO przewidziano szereg działań i narzędzi, które pozwolą poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad:
- ankieta internetowa na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo  i papierowa,
- spotkanie z radami osiedli,
- spotkanie z mieszkańcami z udziałem zewnętrznego moderatora,
- zaangażowanie wnioskodawców (list z ankietą i zaproszeniem na spotkanie).

Ankieta

Mieszkańcy w ankiecie odpowiedzą na szereg pytań m.in. dotyczących wprowadzenia innych rodzajów projektów (np. ogólnomiejskich, tematycznych), zmiany formularza zgłoszeniowego projektu czy też roli Rad Osiedla w BBO. Bydgoszczanie będą mieli możliwość również zgłoszenia uwag na temat poszczególnych etapów BBO. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub wypełnić ankietę przez Internet za pomocą aplikacji na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo
Poprzez konsultacje chcemy zaangażować mieszkańców już na początkowym etapie pracy nad Bydgoskim Budżetem Obywatelskim. Dzięki temu będą oni mieli jeszcze większy wpływ na kształt programu i zwiększy się świadomość w temacie bbo już na etapie przygotowywania.

Kiedy odbędą się konsultacje?

Konsultacje potrwają od 29 stycznia do 28 lutego 2018 roku. Mają one zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy albo wypełnić online na stronie www.bydgoszcz,pl/bbo

Zapraszamy do udziału w otwartym dla mieszkańców spotkaniu: dotyczącym rozwoju  BBO.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o  godz. 17.00 w: Przystań Bydgoszcz przy ul. Tamka 2.
Prosimy o przesyłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu  na adres mail budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl ub telefonicznie pod nr 52-58-58-926.

Do pobrania:

Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji (kliknij)
Dotychczasowe zasady (kliknij)
Ankieta w formacie WORD

Miasto coraz bardziej angażuje swoich mieszkańców w działalność partycypacyjną
Już od 2011 roku mieszkańcy mogą aktywnie włączać się w działalność miasta m.in. poprzez dołączenie do Obywatelskiej Rady Kultury oraz Rady Sportu. W 2012 roku rusza pierwsza edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a rok później kształtuje się Rada ds. estetyki miasta, zespół ds. polityki rowerowej, pierwszy program 75/25, czyli inicjatywa lokalna. W 2014 roku prezydent podejmuję decyzję o obowiązku wykładania do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych ZDMiKP. Rok później powstaje Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego. Ponadto mamy do dyspozycji nową uchwałę RM o konsultacjach społecznych – regulamin Bydgoskie Konsultacje (regulamin tworzony przez przedstawicieli organizacji pozarządowych). W nowym roku powstaje Rada ds. Partycypacji Społecznej.

Powstanie Rady ds. partycypacji społecznej
Warto podkreślić, że z początkiem roku powstała Rada ds. partycypacji społecznej, której zakres działalności będzie dotyczył szeroko pojętej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania bydgoszczan w życie miasta. Rada zajmie się zagadnieniami takimi jak konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski i konsultacji społecznych. W składzie Rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna.

Jakie są zadania Rady?
Rada przede wszystkim zajmuję się konsultowaniem i opiniowaniem realizacji programów takich jak: BBO oraz konsultacji społecznych. Proponuję zasady i rozwiązania w celu ich prawidłowej realizacji. Ponadto opracowuje rekomendację dotyczące działań zmierzających do rozwoju programów i promuję ich idee oraz inicjuje działania konsultacyjne na podstawie regulaminu „Bydgoskie Konsultacje”.

W 2018 roku planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:
- rozwoju Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego,
- zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej w rejonie budowanego basenu olimpijskiego na Astorii,
- II etapu rewitalizacji Parku Witosa,
- określenie przyszłej funkcji zabytkowej Hali Targowej,
- Gminnego Programu Rewitalizacji,
- Strategia Rozwoju Bydgoszczy do roku 2030,
- kierunku rozwoju komunikacji w Bydgoszczy,
konsultacje społeczne dotyczące sieci połączeń komunikacyjnych po uruchomieniu torowiska tramwajowego na ul. Kujawskiej,
- nazwy nowych osiedlowych Parków Wodnych na Kapuściskach, Tatrzańskim oraz Miedzyniu.

Przypomnijmy, że w 2017 roku w ramach BBO zgłoszono 500 pojedynczych projektów i oddano 40 201 głosów, a dzięki dobrej kondycji finansowej miasta mieliśmy dwukrotnie więcej środków, czyli blisko 10 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na inwestycje.

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:
•    Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
•    Na Stronie www  www.bdgbo.pl
Wspólnie planujmy nową edycję BBO - powiedz co myślisz Wspólnie planujmy nową edycję BBO - powiedz co myślisz Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:53 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.