Wyniki weryfikacji
Link do wyników weryfikacji  kliknij

Link do wyników weryifkacji (osiedla sortowane alfabetycznie) - kliknij


Lista zgłoszonych pomysłów przez mieszkańców - kliknij
Przypomnijmy, że  Miasto Bydgoszcz zagwarantowało w tym roku na zadania BBO rekordowe dodatkowe 13,3 mln zł. Są także nowości w regulaminie – mieszkańcy mogli zgłaszać projekty ponadosiedlowe.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostały wcześniej sprawdzone  przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdził m.in.: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, ocenił, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzili techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu. W przypadku niektórych zgłoszonych projektów konieczna okazała się dodatkowa weryfikacja.

Masz pytanie? Napisz: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli i na projekty ponadosiedlowe, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

 

Uchwały Rad Osiedla o zgłoszonych projektach osiedlowych 

Uchwały Rad Osiedla o projektach osiedlowych z terenu Osiedla których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle zgłoszonych w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski 

 

Lista  zgłoszonych projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (kliknij) 

 

Lista zgłoszonych projektów do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego ALFABETYCZNIE WEDŁUG NAZW OSIEDLI (kliknij)

 

Lista projektów z podziałem na osiedla (kliknij)

Lista projektów ponadosiedlowych (kliknij) 

 

Wyniki weryfikacji Wyniki weryfikacji Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:42 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.