Zaczną od projektu, jesienią prace budowlane

 Wybrana została najkorzystniejsza oferta na rozbudowę spacerowego szlaku przebiegającego przez tereny leśne pomiędzy ulicami Wyzwolenia. Andersa i Bora-Komorowskiego. Trasa wyposażona w ławki, wiaty chroniące przed deszczem i urządzenia zachęcające do ćwiczeń kosztować będzie blisko 163 tysiące złotych.
Nowa trasa będzie przedłużeniem wcześniej utworzonego szlaku przypominającego historię 4 fordońskich wsi (Pałcza, Łoskonia, Mariampola i Zofina), które kiedyś istniały w miejscu osiedla Terenów Nadwiślańskich. Nowa część trasy zacznie się na wysokości komisariatu policji. Pobiegnie ona na południe krawędzią lasu do skrzyżowania ulic Andersa, Ostromeckiej i Piłsudskiego. Następnie przetnie niewielki las i doprowadzi do skrzyżowania ulic Bora-Komorowskiego z Bortnowskiego w rejonie nowej szkoły podstawowej. 
 
 Zaplanowano również dojścia do głównej trasy z poszczególnych osiedli. Zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją szlak ma pełnić przede wszystkim funkcję rekreacyjną. Zamontowane zostaną przy nim między innymi ławki, stoły, wiaty chroniące przed deszczem, urządzenia zachęcające do ćwiczeń oraz kosze na śmieci. Część szlaku będzie też wygodną i bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci uczęszczających do nowej szkoły przy ul. Bora Komorowskiego.
W pierwszej kolejności na podstawie koncepcji powstanie dokumentacja projektowa. Jesienią planowany jest natomiast montaż urządzeń. Nowy szlak powinien   być gotowy jeszcze w tym roku. Wszystkie prace pochłoną blisko 163 tysiące złotych.  Zadanie jest finansowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W ubiegłym roku głos na ten projekt oddało blisko 140 osób.

Warto wiedzieć
Głosować na projekty BBO, które trafią do realizacji w przyszłym roku będzie można przez cały październik. Bydgoski Budżet Obywatelski to część budżetu miasta. O tym na jaki cel ma trafią te pieniądze decydują bezpośrednio mieszkańcy. Dzięki dobrym wynikom finansowym w ostatnich latach pula tych środków została zwiększona do 13,3 mln złotych. Ponad 10 mln zarezerwowano na projekty osiedlowe, a 3,3 miliony na przedsięwzięcia o charakterze ponadosiedlowym. Więcej informacji o BBO znajduje się na stronie https://www.bdgbo.pl/

Zaczną od projektu, jesienią prace budowlane Zaczną od projektu, jesienią prace budowlane Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 12:38 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.