Wyniki głosowania w 2018 roku


wyniki głosowania w 2018 roku (POBIERZ)

Mieszkańcy zdecydowali

Łącznie ponad 55 tysięcy głosów oddali mieszkańcy w tegorocznym głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski. Bydgoszczanie wskazali najważniejsze przedsięwzięcia, które zostaną zrealizowane w mieście i na ich osiedlach. Miasto zagwarantowało rekordowe 13,3 mln zł na realizacje zadań.
W tym roku w głosowaniu na projekty osiedlowe mieszkańcy oddali ponad 36  tysięcy głosów i 18 tysięcy na ponadosiedlowe. Na zainteresowanie Bydgoskim Budżetem Obywatelskim wpłynęły między innymi aktywne promowanie projektów przez osoby zgłaszające oraz duża liczba warsztatów i spotkań z mieszkańcami. Do głosowania zachęcała też zwiększona pula środków na osiedlowe projekty.
Najwięcej głosów oddali mieszkańcy osiedli Nowy Fordon (ponad 7,5 tysiąca), Szwederowo (blisko 4,5 tysiąca) i Wyżyny (ponad 2,5 tysiąca). Największą liczbę głosów otrzymały przede wszystkim zadania związane z infrastrukturą drogową oraz rekreacją.
Nowość – duże projekty dla wszystkich mieszkańców

Nowością w tym roku są projekty ponadosiedlowe. Wnioskodawca musiał dla swojego pomysłu uzyskać akceptację przynajmniej trzech rad osiedli. Najwięcej głosów w tej kategorii uzyskała rewitalizacja nabrzeża Starego Kanału Bydgoskiego (blisko 4,3 tysiąca głosów), która zakłada m.in. wykonanie nowej nawierzchni ścieżki spacerowej oraz wytyczenie i wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż kanału, wzmocnienie nabrzeża oraz zaprojektowanie i wykonanie trzech nowych fontann na wodzie. Inwestycja miałaby być zrealizowana pomiędzy śluzą nr 4 a śluzą nr 5 - na odcinku pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Czarna Droga. W ostatnich latach kilka nowych inwestycji nad Kanałem Bydgoskim realizowano w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W ten sposób powstały m.in. place zabaw, wybieg dla psów oraz plac do Street workoutu (kalisteniki) przy Nakielskiej. Na Miedzyniu otwarto też przy ul. Spacerowej ścieżkę zdrowia.
W najbliższych latach przy pracach w Parku nad Starym Kanałem mogą być też wykorzystywane elementy koncepcji programowo-przestrzennej, która powstała podczas rewitalizacji terenów pomiędzy Rondem Grunwaldzkim i ul. Wrocławską. W 2005 roku zespół Kanału Bydgoskiego został wpisany do rejestru zabytków. Na terenie parku rośnie 25  drzew ustanowionych pomnikami przyrody, co daje mu pierwsze miejsce wśród bydgoskich parków.
Drugim wygranym projektem są podświetlone minitężnie solankowe w trzech miejscach (blisko 3,3 tysiąca głosów). Zasada działania tężni polega na tym, że ociekająca po tarninie solanka rozbija się o poszczególne gałązki, dzięki czemu częściowo wyparowuje, nasycając powietrze solnym aerozolem. Solanka w tężni ma stężenie od 4 do 10 proc. Jak przekonują specjaliści, jedna-dwie godziny spędzone w pobliżu odpowiadają trzydniowemu pobytowi nad morzem. Projekt zakłada budowę mini tężni wraz z ułożeniem kostki i ustawieniem ławek - przy ul. Rekinowej na Osowej Górze, w Fordonie i na Wyżynach  na  skwerze im. Gen. Aleksandra Wilka Krzyzanowskiego  przy ul. Modrakowej i Kragujewca. Dokładny zakres zadania będzie wynikał z dokumentacji projektowej i będzie dostosowany do środków przeznaczonych na te zadania.
Duży wybór na osiedlach
W ramach BBO zgłoszonych zostało ponad 400 projektów osiedlowych. Pod  głosowanie trafiły 264 zadania. Do realizacji przewidzianych jest co najmniej 49 projektów. Po skorygowaniu zakresu jeszcze kilkunastu zadań  powstaną szanse na ich wykonanie także w 2019 roku.
Do realizacji w oparciu o BBO trafi kilkanaście zadań związanych między innymi z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Są to między innymi: rozbudowa placu zabaw i rekreacji wraz z modernizacją przy Szkole Podstawowej nr 56 na Wzgórzu Wolności czy tor do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach, który ma powstać pomiędzy ul. Tczewską, a ul. Krośnieńską na Miedzyniu.
Bydgoszczanie głosowali także na zadania związane z aranżacją zieleni w mieście. To właśnie m. in. w okolicy placu zabaw przy Bronikowskiego posadzone zostaną nowe drzewa, a pas zieleni pomiędzy jezdniami przy ul. 11 Listopada zamieni się w zieloną aleje.
Ponadto powstanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów na terenie obiektu Gwiazdy (ul. Nakielska). Na Okolu doposażymy wybieg dla psów, a na polanie w parku nad Kanałem Bydgoskim zamontujemy piłkochwyty. Dla miłośników dwóch kółek powstanie nowa stacja roweru aglomeracyjnego.
Najwięcej głosów zdobyły projekty na Szwederowie i w Nowym Fordonie. W Nowym Fordonie m.in. wybudujemy monitoring miejski (1053 głosy). Powstanie także nowy plac zabaw oraz planowane jest doposażenie kina Jeremi. Na Szwederowie jeszcze lepiej zagospodarujemy teren rekreacyjny Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (1091 głosów).
Bydgoszczanie wskazywali jako priorytet budowę dodatkowych miejsc parkingowych lub poprawę bezpieczeństwa na drogach. Na tego typu zadania głosowali między innymi mieszkańcy osiedla Czyżkówko. Wykonana zostanie druga część parkingu przy cmentarzu u zbiegu ulic Chojnickiej i Pod Borem. Na osiedlu Tatrzańskim przebudowane ma być skrzyżowanie ulicy Lawinowej ze Zbójnicką. Wybudowana zostanie nowa nawierzchnia przy ul. Kotowicza na osiedlu Wilczak, parking przy ul. Pestalozziego będzie utwardzony. Odnowiona zostanie także ulica Bolesława Chrobrego w Śródmieściu.
Osiedle Kapuściska wzbogaci się m.in. o kreatywne podwórko czyli strefę aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W jej skład wchodzić będzie bieżnia wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą, kreatywny plac gier oraz ławki.
Liczną grupę zadań stanowią także projekty związane z budową lub remontami chodników m.in. na ulicy Morcinka czy przy ul. Gałczyńskiego pomiędzy skwerem, a szkołą na Błoniu. Mieszkańcy Górzyskowa zdecydowali, że chcą, aby zostały kontynuowane prace związane z budową drogi przy ulicy Gersona (odcinek od Grobla do ul Ks. Skorupki). Na Bielawach ulica Krakowska zostanie zrewitalizowana.
Na czym polega Bydgoski Budżet Obywatelski?
Zasada działania Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty 13,305 mln zł na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Kwota ta jest dzielona proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze każdego z 29 osiedli kwoty 10 mln złotych i kwoty 3.305 mln złotych na projekty ponadosiedlowe. Decyzje, które zadania realizować podejmują w głosowaniu mieszkańcy.
Do realizacji mogą zostać skierowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację projektów w ramach budżetu przeznaczonego na dane osiedle. O kolejności decyduje lista rankingowa na podstawie wyników głosowania mieszkańców.
RAMKA W bieżącej edycji oddano łącznie blisko 25 tysięcy  głosów ważnych na projekty osiedlowe, w tym 15 383 tys. głosów oddanych za pomocą elektronicznej karty do głosowania oraz 9 039 tys. głosów oddanych za pomocą papierowej karty do głosowania.
Liczba głosów oddanych w BBO:
2018 – 55 218
2017 – 42 425
2016 - 29 246
2015 – 21 457
2014 – 17 761
2013 – 6 500

opisy wybranych projektów


Wyniki głosowania w 2018 roku Wyniki głosowania w 2018 roku Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 14:15 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.