Rada do spraw Partycypacji Społecznej – zapraszamy do współpracy


Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza nabór na nową kadencję Rady do spraw Partycypacji Społecznej. Dzięki dotychczasowej, aktywnej współpracy wszystkich członków Rady, udało się wypracować wiele ciekawych i skutecznych rozwiązań w celu rozwoju i ulepszenia Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, czy też większego udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych. Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w pracach Rady do spraw Partycypacji Społecznej, mogą przesyłać swoje zgłoszenia.
Powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rada jest organem doradczym i opiniodawczym. Zakres działalności Rady  dotyczy szeroko pojętej partycypacji społecznej – zachęcenia bydgoszczan do udziału w życiu naszego miasta, Rada zajmuje się zagadnieniami takimi jak: konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski czy też konsultacji społecznych. W składzie Rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna – członkowie organizacji pozarządowych, których zapraszamy do współpracy.
Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracowały w Radzie przyczyniły się już do wypracowania wielu ciekawych rozwiązań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski jak np. wyodrębnienia kategorii projektów ponadosiedlowych, czy też usprawnienia przeprowadzenia poszczególnych konsultacji społecznych. Liczymy na to, że kolejne lata działania Rady będą równie efektywne.
Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w pracach Rady do spraw Partycypacji Społecznej, mogą przy pomocy specjalnego formularza z uzasadnieniem i rekomendacjami minimum dwóch organizacji pozarządowych zgłosić swój akces do udziału w pracach Rady. Na zgłoszenia czekamy do 7 stycznia 2019r (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia można wysyłać pocztą (lub złożyć w urzędzie Miasta Bydgoszczy) na adres: Biuro Komunikacji Społecznej (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz) z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy do Rady do spraw Partycypacji Społecznej”.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ.
Formularz dostępny jest TUTAJ.

Warto wiedzieć:
Rada do spraw Partycypacji Społecznej powstała w grudniu 2017r. Skład Rady w minionej kadencji liczył 23 osoby.
Rada do spraw Partycypacji Społecznej – zapraszamy do współpracy Rada do spraw Partycypacji Społecznej – zapraszamy do współpracy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:20 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.