Jaki ma być Bydgoski Budżet Obywatelski? Wspólnie ustalamy zasady

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Chcemy poznać opinie mieszkańców i oczekiwania związane z tym programem.


W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO zaplanowaliśmy kilka działań, które pozwolą lepiej poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad. Pomogą nam w tym:

  •     spotkanie z radami osiedli,
  •     spotkanie z mieszkańcami z udziałem zewnętrznego moderatora w dniu 12 lutego
  •     ankieta internetowa na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo  i papierowa
  •     dialog z autorami zgłoszonych przedsięwzięć

Ankieta

W ankiecie mieszkańcy odpowiedzą na szereg pytań dotyczących m.in. projektów osiedlowych i ponadosiedlowych, zmiany formularza zgłoszeniowego projektu, czy też roli Rad Osiedla w BBO. Bydgoszczanie będą mogli  również zgłosić uwagi na temat poszczególnych etapów BBO. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub wypełnić ankietę przez Internet za pomocą aplikacji na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo

Zapytamy również jakie rodzaje zadań mogłyby być realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, w wydzielonej części skierowanej bezpośrednio do seniorów, jak również do młodzieży. BBO z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki konsultacjom zyskają  oni jeszcze większy wpływ na kształt programu.

Kiedy odbędą się konsultacje?


Konsultacje potrwają od 10 stycznia do 20 lutego 2019 roku. Mają one zasięg ogólnomiejski i mogą w nich wziąć udział wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny albo wypełnić online na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo

Zapraszamy do udziału w otwartym dla mieszkańców spotkaniu: dotyczącym rozwoju  BBO.
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. o  godz. 17.00 w: Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy  ul. Gdańskiej  5.
Prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem w spotkaniu 

    mailowo: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl 
    telefonicznie pod nr 52-58-58-926.

Miasto coraz bardziej angażuje mieszkańców


Już od 2011 roku mieszkańcy mogą aktywnie włączać się w działalność miasta m.in. poprzez dołączenie do Obywatelskiej Rady Kultury oraz Rady Sportu. W 2012 roku ruszyła pierwsza edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, a rok później kształtuje się Rada ds. estetyki miasta, zespół ds. polityki rowerowej, pierwszy program Inicjatyw lokalnych 25/75. W 2014 roku prezydent podjął decyzję o obowiązku wykładania do publicznej wiadomości planów inwestycyjnych ZDMiKP. Rok później powstała Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego. Ponadto mamy do dyspozycji nową uchwałę RM o konsultacjach społecznych – regulamin Bydgoskie Konsultacje (tworzony przez przedstawicieli organizacji pozarządowych). W nowym roku powstaje Rada ds. Partycypacji Społecznej.

Działalność Rady ds. Partycypacji Społecznej


Warto podkreślić, że z początkiem 2018 roku powstała Rada ds. partycypacji społecznej, której zakres działalności będzie dotyczył szeroko pojętej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania bydgoszczan w życie miasta. Rada zajmie się zagadnieniami takimi jak konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski i konsultacji społecznych. W składzie Rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna – przedstawicieli  organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na temat Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego znajduje się:

    Na Facebooku  www.facebook.com/bdgbo
    Na Stronie www  www.bdgbo.pl

Więcej informacji na temat Bydgoskich Konsultacji znajduje się:

    Na Facebooku  www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje
    Na Stronie www  www.bydgoskiekonsultacje.pl

Do pobrania:

Dotychczasowe zasady
Ankieta w formacie WORD
Zarządzenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji
Jaki ma być Bydgoski Budżet Obywatelski? Wspólnie ustalamy zasady Jaki ma być Bydgoski Budżet Obywatelski? Wspólnie ustalamy zasady Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 11:48 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.