Nowe atrakcje nad Zalewem w Smukale

W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski zmodernizowaliśmy budynek Uczniowskiego Klubu Sportowego Smukała. Teraz przyszedł czas na zagospodarowanie przyległego do obiektu terenu. Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała też całościową koncepcję docelowego zagospodarowania terenów nad Zalewem Smukalskim.


Zmodernizowany budynek UKS Smukała docelowo ma pełnić funkcję wodnego orlika, jak i np. osiedlowej świetlicy czy tez miejsca spotkań mieszkańców. Budynek stanowi bazę dla uczniów, którzy odbywają tu treningi i ćwiczenia. Inwestycja w tym miejscu jest sukcesywnie realizowana w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

W zeszłym roku mieszkańcy osiedla Smukała-Janowo-Opławiec najwięcej głosów oddali na projekt związany z dalszymi pracami, których celem jest stworzenie nad Brdą w tym miejscu ośrodka pełniącego funkcję wodnego orlika. Zadanie o wartości niemal 180 tys. zł. obejmie zakup i montaż m.in. wiaty z tarasem widokowym, modułowego pomostu nad wodą oraz zakup kajaków. Na to zadanie wskazało ponad 400 mieszkańców. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej tego zamierzenia.
Aktualnie zlecamy prace przy zagospodarowaniu tego terenu. Ogłoszony przetarg dotyczy budowy nowego zjazdu o szerokości 3,5 m do budynku z ulicy Smukalskiej.

Park w Smukale im. Karola Wojtyły
Decyzją Rady Miasta park położony nad Zalewem Smukalskim, u zbiegu ulic Opławiec i Biwakowa będzie miał swojego patrona. Pomysł by to miejsce nosiło imię papieża Jana Pawła II zgłosili sami mieszkańcy osiedla. Na tym terenie zieleni znajduje się miejsce upamiętniające pobyt wówczas jeszcze księdza Karola Wojtyły podczas spływu kajakowego rzeką Brdą. Tradycją stały się także, coroczne spływy śladami Papieża Jana Pawła II.
Warto podkreślić, że Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy przygotowała kompleksową koncepcję zagospodarowania terenów w obrębie Zalewu Smukalskiego, która wskazuje na możliwości i preferowane, w uzgodnieniu z lokalną społecznością, kierunki zainwestowania poszczególnych terenów w sąsiedztwie rzeki Brdy. Zakłada ona między innymi stworzenie w parku wielu nowych atrakcji m.in. strefy wypoczynku rodzinnego, strefy piknikowej, wodnego placu zabaw, punktu widokowego. W części akwenu w Smukale według urbanistów można też wyznaczyć strefę do nurkowania. Z prezentacją pokazującą możliwości zagospodarowania Zalewu Smukalskiego można zapoznać się TUTAJ
Nowe atrakcje nad Zalewem w Smukale Nowe atrakcje nad Zalewem w Smukale Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 10:15 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.