Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BBO

Poznaliśmy wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych w 2020 roku do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 1 grudnia do 30 grudnia br., wszyscy bydgoszczanie zdecydują, które projekty będziemy realizować w przyszłym roku. Do wyboru będą projekty osiedlowe, ponadosiedlowe i małe projekty społeczne.

 LINK do wyników weryfikacji po rozpatrzeniu wniosków o ponowna weryfikację:

•    podział alfabetycznie wg nazw osiedli (kliknij)

•    podział według numerów projektów (kliknij)

 

LINK do wyników weryfikacji:

•    podział alfabetycznie wg nazw osiedli (kliknij)

•    podział według numerów projektów (kliknij)

Zakończona została weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Etap weryfikacji prowadzony przez Zespół ds. weryfikacji projektów, wspomagany był przez weryfikację obywatelską, w której swoje uwagi mogli zgłosić wszyscy mieszkańcy.

Prace Zespołu ds. weryfikacji złożonego z pracowników biur i jednostek Miasta Bydgoszczy polegały na sprawdzeniu wszystkich projektów pod względem formalnym i merytorycznym, m.in. czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta dotyczącego zasad programu BBO. Ponadto sprawdzano czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa, jest zgodny z technicznymi lub technologicznymi możliwościami realizacji projektu oraz czy koszt nie przekracza limitu pieniędzy przeznaczonych na dana kategorię projektu. 

W pracach Zespołu ds. weryfikacji brali udział przedstawiciele Rady ds. Partycypacji Społecznej – organu doradczego z zakresu budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych oraz właściwych terytorialnie Rad Osiedli. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii, prace Zespołu ds. weryfikacji odbywały sie w sposób elektroniczny.

W przypadku wątpliwości lub pytań w sprawie weryfikacji, prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 52 58 58 962, 52 58 58 984, 52 58 58 926 lub na adres mail: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl

Jak będzie można głosować?
W tym roku w głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne.
W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos. Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.

Jak będziemy głosować od 20 listopada?
•    projekty osiedlowe -  1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)
•    projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt
•    mały projekt społeczny - 1 wybrany projekt

Harmonogram
- głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 grudnia 2020 r. - 30 grudnia 2020 r.
- ogłoszenie listy projektów do realizacji do 20 stycznia 2021r.
Wybrane zadania ujęte zostaną w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2021 rok.

LINK do wyników weryfikacji 


•    podział alfabetycznie wg nazw osiedli (kliknij)

•    podział według numerów projektów (kliknij)


Uwagi zgłoszone w ramach weryfikacji Obywatelskiej (kliknij)

Uchwały Rad Osiedla o projektach osiedlowych (kliknij)

Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BBO  Wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych do BBO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 15:37 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.