Pytania i odpowiedzi - głosujeMY


 Kiedy można oddawać głosy?
W dniach 1-30 grudnia. Głosowanie zakończy się o północy.
Jakie projekty wybierane są w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
W ramach BBO można głosować na projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Należy pamiętać, że teren, na którym będą zlokalizowane inwestycje, musi należeć do miasta.


Ile pieniędzy przewidziano na realizację zadań w tegorocznej edycji?
W tym roku mieszkańcy zdecydują o wydaniu 16,1 mln złotych. Do wyboru są trzy rodzaje projektów: ponadosiedlowe, osiedlowe i małe projekty społeczne. Każda z kategorii ma określoną pulę pieniędzy.
Jak zostaną rozdzielone pieniądze?
1. OSIEDLOWE -w puli 12 milionów złotych, które zostały rozdzielone na wszystkie osiedla. To oznacza kilkadziesiąt zwycięskich zadań.
2. PONADOSIELDOWE - wartość jednego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych przeznaczono kwotę 3 mln zł. To oznacza minimum 2 zwycięskie zadania.
3. MAŁE PROJEKTY SPOŁECZNE - projekty nieinwestycyjne, gdzie wartość projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. W tej kategorii do wydania mamy ponad 770 tysięcy złotych. To oznacza minimum 20 atrakcyjnych wydarzeń, koncertów lub innych działań aktywizujących mieszkańców.
Kto może głosować na projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?
Głosować może każdy mieszkaniec Bydgoszczy (nie jest wymagany meldunek), który w ostatnim dniu głosowania ukończył 16 lat.
Czy obcokrajowcy mogą zagłosować na projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim?
Tak. Obcokrajowcy zamieszkali na terenie Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat, mogą głosować na projekty w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
Czy osoba niepełnoletnia może wziął udział w głosowaniu?
Tak. W BBO osoba niepełnoletnia może brać udział w głosowaniu, pod warunkiem, że ma ukończone 16 lat.
Czy osoba niezameldowana w Bydgoszczy może głosować?
Tak. Głosować mogą wszystkie osoby zamieszkałe w Bydgoszczy. Nie jest brany pod uwagę adres zameldowania.
Jak głosujemy?
Ze względu na sytuację epidemiczną głosowanie odbędzie się elektronicznie. Jest wyjątkowo proste - wystarczy wejść na stronę www.bydgoszcz.pl/bbo, podać swoje dane weryfikacyjne i wybrać swoich faworytów. Całość zajmie najwyżej kilka minut, bez potrzeby wychodzenia z domu.Pamiętajmy, że wypełnić formularz możemy tylko raz. W formularzu głosujemy maksymalnie na 3 projekty: jeden ponadosiedlowy, jeden osiedlowy na jednym wybranym przez siebie osiedlu oraz na jeden mały projekt społeczny.
Gdzie znajdę kartę do głosowania?
Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. W tym roku, ze względu na epidemię głosowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej. Nie dystrybuujemy papierowych kart do głosowania. Ze względu na sytuacją epidemiczną, szkoły, w których znajdowały się urny na papierowe karty, pozostają zamknięte.
Dlaczego warto wziąć udział?
Oddając głosy mamy możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane pieniądze z budżetu miasta. To też realna szansa realizacji własnych pomysłów. Zgłaszając własny projekt warto zająć się jego promocją wśród znajomych, sąsiadów i bliskich. Razem możemy zmieniać wizerunek najbliższego otoczenia. Zgłaszanie projektów, a następnie udział w głosowaniu to wkład w rozwój Bydgoszczy.
Na jakiego rodzaju projekty mogę głosować?
Wybieramy spośród kilkuset propozycji, które zgłosili sami mieszkańcy. Projekty są różnorodne, wśród nich są te o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym. Nie brakuje pomysłów związanych z ekologią. Wśród propozycji znajdziemy także te dotyczące spędzania czasu wolnego oraz projekty społeczno-kulturalne. Nowe place zabaw, ławki, ścieżki pieszo-rowerowe, wybiegi dla psów i inne oryginalne pomysły czekają.
Które projekty wygrywają?
Zwycięskie projekty to te z największą ilością głosów oddanych w ramach poszczególnych kategorii. Limitem są pieniądze przeznaczone na daną kategorię lub osiedle.
W jaki sposób można promować swoje pomysły?
Sposób zachęcenia do głosowania zależny jest od kreatywności i zaangażowania zwolenników poszczególnych projektów.  znajduje się plakat, który można wywiesić w ogólnodostępnych miejscach i tym samym zachęcić swoich sąsiadów, rodzinę, znajomych czy przyjaciół do głosowania na konkretne projekty.
Kampanię można prowadzić w sposób:
- tradycyjny – plakaty, ulotki np. w sklepach;
- elektroniczny – za pomocą stron internetowych i mediów społecznościowych;
- telefoniczny – wysyłka smsów lub kontakt telefoniczny ze znajomymi.

Wybrane pomysły znajdą się w budżecie miasta na 2021 rok. Projekty będą realizowane we współpracy ze zgłaszającym autorem i właściwą terytorialnie radą osiedla.
Ile projektów zostanie zrealizowanych?
Taką wiedzę będziemy mieli dopiero po zakończeniu głosowania. Wybrane zostaną co najmniej 2 projekty ponadosiedlowe i 20 małych projektów społecznych. W projektach osiedlowych zrealizujemy wszystkie z największą ilością głosów, na które pozwoli limit pieniędzy na dane osiedle.
Kto zrealizuje zadania, które uzyskały największą liczbę głosów?
Projekty wybrane przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim realizowane będą przez jednostki miejskie, właściwe z uwagi na rodzaj zadania. We współpracy ze zgłaszającym i radą osiedla uzgodniony zostanie ostateczny kształt danego projektu np. zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji technicznej, a następnie realizacja robót przez wyłonionego wykonawcę. Wybór wykonawcy nastąpi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
Kiedy zostaną ogłoszone listy projektów do realizacji?
Listy projektów do realizacji ogłoszone zostaną do 20 stycznia 2021 r.
Gdzie znajdę zasady Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego?
Zasady programu Bydgoski Budżet Obywatelski reguluje uchwała Rady Miasta Bydgoszczy i zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy – znajdują się na stronie www.bdgbo.pl w zakładce „zasady”.


Pytania i odpowiedzi - głosujeMY Pytania i odpowiedzi - głosujeMY Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 04:43 Rating: 5

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.