Park Milenijny wypięknieje

Doposażenie parku milenijnego to kolejna inwestycja wybrana przez mieszkańców w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski, która realizowana będzie na terenie Starego Fordonu. Zamawiamy dokumentację, która pozwoli rozpocząć prace nad przebudową alejek, ich oświetleniem oraz ustawienie nowych elementów małej architektury.Park Milenijny jest położony w starym Fordonie, pomiędzy ulicą Fordońską i Nad Wisłą – biegnącą w kierunku awaryjnej przeprawy promowej pod mostem Fordońskim. Zajmuje obszar około 15 hektarów. W jego centralnej części znajduje się duży zbiornik wodny. To  pozostałość po wyrobisku gliny na potrzeby dawnej cegielni. W ocenie mieszkańców warto zrealizować w tej części Starego Fordonu kolejny pakiet prac związanych z lepszym wykorzystaniem terenu na cele rekreacyjne. W czasie głosowania pomysł wsparło ponad 180 mieszkańców. Na jego realizację miasto zabezpieczyło prawie 260 tysięcy złotych.


Wstępnie planowane utwardzenie głównej alei łączącej ul. Fordońską z ul. Nad Wisłą, jej oświetlenie, uregulowanie przedeptów, ustawienie  ławek, tablic informacyjnych. Zachowane mają być naturalne nawierzchnie a ingerencja w istniejący drzewostan ograniczona do niezbędnego minimum. Metalowa konstrukcja z nazwą parku ma stanąć przy wejściu na jego teren. Dokładny zakres zmian określi zlecana obecnie koncepcja  funkcjonalno-przestrzenna. W oparciu o ten dokument możliwe będzie zlecanie w przyszłości kolejnych etapów prac. Koncepcja ma być gotowa w ciągu około 4 miesięcy od podpisania umowy. Następnie zlecone zostaną prace projektowo-budowlane oraz agrotechniczne.


Warto podkreślić, że w tej części miasta realizowanych jest szereg innych miejskich inwestycji związanych z rewitalizacją Starego Fordonu. Najważniejsze z nich to:

  •     budowa umocnionego nabrzeża
  •     rewitalizacji uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły
  •     modernizacja 7 miejskich kamienic
  •     rewitalizacja Rynku


Dziękujemy za Wasze pomysły!

15 lipca zakończyło się zgłaszanie pomysłów do nowej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 15 października trwa weryfikacja obywatelska projektów na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO. Weryfikacja obywatelska projektów zgłoszonych do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polega na przekazywaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy o zgłoszonych projektach. W dniach 1-30 grudnia odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w 2022 roku. Przypomnijmy, że na zadania BBO miasto zagwarantowało w tym roku kwotę blisko 16 mln zł.Park Milenijny wypięknieje  Park Milenijny wypięknieje Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 10:33 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.