Stawy znów wypełnią się wodą

Przygotowujemy się do rewitalizacji stawów przy ul. Rekinowej na Osowej Górze. W pierwszej kolejności powstaje koncepcja. Eksperci opracowali kilka wariantów przywrócenia lustra wody i oczyszczenia zbiorników. Zadanie do realizacji zostało wybrane przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Stawy przy ul. Rekinowej znajdują się pomiędzy parkingiem przy kościele i zabudowaniami przy ul. Sumowej. Uformowano je w miejscu podmokłego terenu w latach 2002-2003. W związku z rozwojem zabudowy i ograniczonym napływem wody zbiorniki zaczęły zanikać. Lustro wody uległo obniżeniu, wysuszone brzegi zaczęła porastać roślinność. Eksperci starali się w pierwszej kolejności ustalić, co odpowiada za taki stan rzeczy i jak trwale odwrócić tę niekorzystną tendencję.


Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że zasoby wodne w zlewni stawów położonych przy ul. Rekinowej w Bydgoszczy są niewielkie ze względu na występowanie obszarów uszczelnionych, z których nadmiar wód opadowych odprowadzanych jest systemem kanalizacyjnym. Również torfowe podłoże magazynuje wodę, a nie misy stawów. Nie pomagają zmiany klimatyczne.By poprawić bilans wody eksperci opracowali 3 warianty działań związanych z bagrowaniem zbiorników (pogłębieniem i usunięciem osadów) oraz zabezpieczenie dopływu wody z kanalizacji deszczowej ułożonej w osi ul. Rekinowej na odcinku od ronda z ul. Tuńczykową do ul. M. Kolbego. Wymagać będzie to także przebudowy kolektora.Wybagrowane osady nie są zanieczyszczone i w związku z tym mogą być wykorzystane do celów gospodarczych np. jako materiał do rekultywacji przyległych obszarów. Ponowne wypełnienie mis stawów wodą uzależnione będzie od wielkości opadów w kolejnych latach po przeprowadzeniu bagrowania. Eksperci analizowali też możliwość utworzenia wyspy dla ptaków, ale w ich ocenie przyczyniłoby się to do szybkiego pogorszenia jakości wody i szybszego zarastania zbiornika.

Prace nad koncepcją będą jeszcze kontynuowane. Eksperci oszacują koszt prac oraz określą wszystkie niezbędne działania administracyjne. Równocześnie prowadzone będą uzgodnienia między innymi ze spółką MWIK. Pozwoli to w kolejnym etapie zlecić pierwsze prace w terenie. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na zadania z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowało na ten projekt pawie 200 osób, a na jego realizację zabezpieczyliśmy 230 tysięcy złotych.

BBO – trwają konsultacje

Zależy nam, by Bydgoski Budżet Obywatelski jeszcze lepiej spełniał oczekiwania mieszkańców. Dlatego przed kolejną, dziesiątą już edycją programu, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Zachęcamy do podzielenia się swoimi pomysłami. Konsultacje trwają do 22 kwietnia br. Najprościej podzielić się swoją opinią za pomocą karty konsultacyjnej zamieszczonej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo. W dniu 19 kwietnia na miejskim facebooku www.facebook.com/bydgoszczpl  odbędzie się spotkanie online – zachęcamy do przesyłania pytań na adres  budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl. Stawy znów wypełnią się wodą Stawy znów wypełnią się wodą Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 09:14 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.