Rowerowo na Bielawach

Na Bielawach zlecamy budowę odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich - od ronda Wielkopolskiego w kierunku ul. Jastrzębiej.  To kolejne zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Kończy się tez miejska inwestycja  przebudowy niebezpiecznego przejścia przez ulicę M. Ogińskiego, przy stadionie Polonii. Powstanie także Zlecane jest wydłużenie drogi dla rowerów przy ul. Powstańców Wielkopolskich od ronda Wielkopolskiego w kierunku ul. Jastrzębiej. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosownia na Bydgoski Budżet Obywatelski. Docelowo ścieżka będzie mogła zostać wydłużona w kierunku Bartodziejów.Korczą się prace przy zwężeniu ulicy Ogińskiego na wysokości wieżowca UKW (dawny akademik). W tym miejscu wytyczone zostaną docelowo dwa pasy ruchu zamiast istniejących trzech. To rozwiązanie zalecane przez ekspertów od bezpieczeństwa ruchu i rekomendowane od ubiegłego roku przez Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie dąży się do stosowania jak najkrótszych przejść dla pieszych. Ich długość pomiędzy krawędziami jezdni nie powinna być większa niż 7 metrów. Rozwiązanie na ulicy M. Ogińskiego do realizacji jako jeden z priorytetów wytypował Zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu.W poprzednich latach w tej części miasta doświetlone zostały między innymi przejścia dla pieszych. Przebudowano również skrzyżowanie ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. J. Niemcewicza tworząc estetyczną przestrzeń dla pieszych. Planowane są kolejne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych m.in. budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich na wysokości ogrodu botanicznego. Trwa aktualizacja dokumentacji niezbędnej do budowy ciągu rowerowego wzdłuż ulic Z. Krasińskiego- R. Markwarta- S. Moniuszki- M. Curie-Skłodowskiej. 


Rowerowo na Bielawach  Rowerowo na Bielawach Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 13:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.