Dziękujemy za Wasze pomysły! 817 projektów w BBO

817 pomysłów na zadania osiedlowe, projekty społeczne, duże zadania ponadosiedlowe oraz mikroprojekty zgłosiły bydgoszczanki i bydgoszczanie w czasie 11. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. To wynik lepszy niż rok temu. Teraz czas na weryfikację – czekamy również na opinie mieszkańców. Jesienią o wyborze najlepszych, które trafią do realizacji zdecydują sami mieszkańcy.

- To doskonały wynik i zarazem najlepszy dowód, że w bydgoszczankach i bydgoszczanach tkwi ogromny potencjał kreatywności – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Za nami już pół tysiąca zrealizowanych zadań. Szczególnie chciałem podziękować osobom, które zgłosiły swoje projekty. Słowa uznania należą się także ekspertom, którzy co roku pomagają nam udoskonalać ten program. Dzięki wprowadzonym zmianom, jeszcze więcej mieszkańców ma okazję dzielić się swoimi pomysłami na lepsze, bardziej przyjazne i funkcjonalne miasto.Setki dobrych projektów

Bydgoszczanie zgłosili łącznie 817 projektów, w tym:
 

    Osiedlowe - 496        
    Ponadosiedlowe - 44      
    Społeczne - 82        
    Mikroprojekty osiedlowe - 196

Osiedla z największa liczbą projektów to:

    Nowy Fordon-51
    Leśne-45
    Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto-42
    Wyżyny-42
    Błonie-37
    Czyżkówko-34
    Kapuściska-34
    Osowa Góra-33
    Bartodzieje-32
    Szwederowo-31

Dzięki kreatywności mieszkańców realizujemy projekty cieszące się dużym zainteresowaniem, jak choćby wyjątkowe koncerty czy rewitalizacje kolejnych parków i skwerów, w których coraz chętniej odpoczywają mieszkańcy. Jesienią bydgoszczanie zadecydują, które zadania zrealizujemy w przyszłym roku. Mimo trudnej sytuacji finansowej  ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, w budżecie na ten cel niezmiennie zabezpieczamy 16 mln zł.Przypomnijmy, że w tej edycji można było zgłaszać cztery rodzaje projektów: osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Wśród zgłoszonych zadań prym wiodą nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zwiększyła się liczba zadań o charakterze ekologicznym. Bydgoszczanie coraz chętniej widzieliby na swoich osiedlach nowe parki, skwery, czy zieleń. Znaczna część zgłoszeń tradycyjnie związana jest z budową chodników, parkingów i poprawą bezpieczeństwa. Ponad 80 projektów społecznych to różnorodne pomysły na spędzanie czasu wolnego w ciekawych formach i różnych miejscach. Nie brakuje propozycji kulturalnych, sportowych, integrujących lokalne społeczności i tych o charakterze rozrywkowym. Wszystkie mają wspólną cechę – zachęcają do zacieśniania wspólnot sąsiedzkich i społecznych. W tej edycji po raz pierwszy dopuściliśmy m.in. możliwość realizacji części zadań na terenach nienależących do miasta (np. na otwartych terenach spółdzielni mieszkaniowych).
 
Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów przez mieszkańców dostępna jest TUTAJ (strona w trakcie aktualizacji).

Czas na weryfikację

Zgłoszone projekty będą teraz sprawdzane przez zespół ds. weryfikacji projektów składający się z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, który sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu. Członkowie Zespołu sprawdzają m.in. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie (jeśli nie ma takiej możliwości, zespół wskazuje inny teren, na którym możliwa jest realizacja zadania), czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (to plany wskazujące jakie inwestycje mogą powstać na danym terenie) oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach zespołu uczestniczą też przedstawiciele rad Osiedli i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty od 17 czerwca będą mogły zostać ocenione również przez samych bydgoszczan: do 15 września czekać będziemy na opinie w ramach weryfikacji obywatelskiej. Weryfikacja obywatelska  prowadzona będzie za pomocą formularza na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO, która będzie polegać na przekazaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy na temat zgłoszonych w tej edycji projektów. Weryfikacja obywatelska prowadzona przez samych mieszkańców ma pomóc członkom Zespołu ds. weryfikacji, jak i radom osiedla w ocenie projektów i podjęciu decyzji, czy mogą one być zrealizowane i poddane pod głosowanie mieszkańców. W dniach 2-30 listopada tego roku odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje zrealizujemy w 2024 roku. 

Dziękujemy za Wasze pomysły! 817 projektów w BBO Dziękujemy za Wasze pomysły! 817 projektów w BBO Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 09:25 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.