Ścieżki nad Kanałem – idealne miejsce na jesienne spacery

Kończy się budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów Kanału Bydgoskiego, pomiędzy Osową Górą i Flisami, a także po stronie Miedzynia. To duży, ponadosiedlowy projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Połączyliśmy go z zadaniem osiedlowym związanym z zazielenieniem terenu przy kładce. Większość ścieżek jest już gotowa.


Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinków ścieżek o mineralnej nawierzchni po obu stronach Kanału Bydgoskiego. Po stronie północnej powstał zupełnie nowy fragment ścieżki o charakterze pieszo-rowerowym o długości około 500 metrów od parku (na wysokości ul. Wodnej) do ul. Mińskiej (na wysokości posesji nr 90).

Z kolei po stronie Miedzynia zbudowany został ponad 700-metrowy odcinek ścieżki pomiędzy ulicami Krośnieńską i Plażową oraz 300-metrowy odcinek w rejonie kładki. Inwestycja objęła również stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji poprzez m.in. montaż małej architektury, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, renowację trawników, wykonanie łąki kwietnej. Warto podkreślić, że trasa została wytyczona w taki sposób, by w minimalnym stopniu ingerować w drzewostan.

Realizacja tej inwestycji została połączona z dosadzeniem nad brzegami Kanału Bydgoskiego ponad 100 nowych drzew (lip, brzóz, jabłoni, śliw, ozdobnych,  oraz 250 krzewów (tawuły, berberysy, rokitniki, tarniny). Sąsiedni odcinek ścieżki spacerowej na Miedzyniu pomiędzy Świdnicką i Krośnieńską wybudowany został w poprzednich latach. W ten sposób powstanie wygodna trasa o długości około 1,4 kilometra wzdłuż południowego brzegu Kanału Bydgoskiego. Koszt prac na obu brzegach Kanału Bydgoskiego to ponad 2 mln zł. Wykonawcy kończy już podstawowe prace. Nowymi traktami można już spacerować. Wczesną wiosną wykonane zostaną jeszcze nasadzenia oraz zgęszczenia nowych nawierzchni.

Wcześniej opracowano dokumentację, która w przyszłości pozwoli zlecić prace także przy kolejnych odcinkach ścieżek (do ul. Kruszyńskiej na Flisach i od ul. Świdnickiej do Polanickiej na Miedzyniu). Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Przypominamy, że do 30 listopada można wybierać zadania na kolejna edycję tego programu. Najłatwiej zagłosować na stronie www.bydgoszcz.pl/BBO. Do tej pory zagłosowało już 13 tysięcy bydgoszczan.

Warto wiedzieć

Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2023 roku 16 mln zł.

 

 

Ścieżki nad Kanałem – idealne miejsce na jesienne spacery  Ścieżki nad Kanałem – idealne miejsce na jesienne spacery Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 11:50 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.