Kanał Bydgoski z kolejnymi atrakcjami – działamy dalej

Zlecamy kolejne prace związane z rewitalizacją i doposażeniem terenów rekreacyjnych nad Starym Kanałem Bydgoskim. Blisko jego brzegów powstanie między innymi minitężnia. Odnowimy także kolejne ścieżki spacerowe. Zlecamy przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.Park nad Starym Kanałem Bydgoskim z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców. Chcemy jeszcze bardziej wzmacniać ten trend, przywracając mu jego historyczne walory oraz doposażając w nowe atrakcyjne elementy. W ciągu najbliższych miesięcy powstanie dokumentacja projektów, która pozwoli zrealizować na terenach pomiędzy jego brzegami i ul. Nakielską kolejne zadania. Zależy nam przed wszystkim na:

  • podświetlanej mini tężni solankowej, która swym wyglądem nawiązywać do charakteru parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ;
  • odnowieniu ciągów pieszych oraz ścieżek  pieszo – rowerowych, poprzez m.in.: wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię wykonaną z kruszywa;
  • nowym oznakowaniu istniejącej trasy biegowej;
  • doświetleniu ścieżek;
  • nowych nasadzeniach drzew i krzewów;
  • dodatkowych miejsc zabaw i odpoczynku (m.in. ławkach, urządzeniach zabawowych);
  • stworzeniu miejsc do (montażu) modułowych pomostów pływających służących do wodowania małych jednostek pływających typu kajaki i łodzie wioślarskie.Obecnie trwa przetarg na przygotowanie dokumentacji. Po podpisaniu umowy projektanci będą mieli pół roku na przygotowanie opracowania i uzyskane niezbędnych pozwoleń na realizację wyżej wymienionych zadań.


Kończymy także prace nad projektem iluminacji zabytkowych śluz. Więcej informacji oraz wizualizacje dostępne są TUTAJ.


W ubiegłym roku realizowaliśmy zadania o łącznej wartości około 10 mln zł. Bydgoszczanie wskazali w trakcie konsultacji rewitalizację Kanału Bydgoskiego jako jedną z  trzech priorytetowych inwestycji. W przypadku rewitalizacji terenów nad Kanałem Bydgoskim skutecznie sięgnęliśmy już m.in. po środki zewnętrzne na odnowienie zabytkowych wrót i rozbudowę placu zabaw.
Zdecydujemy z mieszkańcami

Przed wakacjami rozpoczniemy natomiast konsultacje dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i części Nowego Kanału Bydgoskiego do granic administracyjnych Miasta Bydgoszczy wraz z terenami przyległymi, w których będą mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy. Dokument będzie wyznaczał docelowe kierunki zagospodarowania terenu. Wszystkie nowe inwestycje, także projekty zgłaszane w ramach BBO, będą musiały wpisywać się w założenia ostatecznej wersji koncepcji.

źródło: bydgoszcz.pl

Kanał Bydgoski z kolejnymi atrakcjami – działamy dalej Kanał Bydgoski z kolejnymi atrakcjami – działamy dalej Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 14:49 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.