Wybieg dla psów w Fordonie – podejście drugie. W całym mieście jest ich już osiem

Miasto unieważniło, z powodu zbyt wysokich oczekiwań wykonawców, postępowanie na budowę wybiegu dla psów przy ulicy Rataja w Fordonie. Ale szybko ogłosiło kolejne podejście – czeka na oferty.


– Postępowanie na budowę wybiegu dla psów zostało unieważnione z powodu kwot ofert przewyższających środki przeznaczone na to zadanie – poinformował niedawno Bogdan Tyburski, dyrektor Wydziału Inwestycji Miasta bydgoskiego ratusza.


Pomysłodawcy projektu, jak i posiadacze psów z okolicy, mają jednak nadzieję, że wybieg dla psów, pomysł zgłoszony i przegłosowany w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim jednak przy ul. Rataja powstanie. Szanse na to daje otwarte ponownie postępowanie.


Wykonawca będzie musiał przygotować i zniwelować teren (ten jest silnie nachylony), postawić ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,4 metra) i wykonać w nim cztery wejścia z furtami. Na placu znaleźć się muszą urządzenia służące psom do slalomu, tunele, obręcze, kładki i płotki do przeskoków. Teren ma być również oświetlony tak, by można było z niego korzystać także jesiennymi czy zimowymi popołudniami po zapadnięciu zmroku.


– Zakres robót obejmuje budowę wybiegu dla psów z nowymi urządzeniami z podziałem na dwie strefy: strefę dla małych psów oraz strefę dla dużych psów. Każda z dwóch stref posiada strefę wejściową (śluzę) oraz strefę dla psów. Wybieg dla psów przewiduje również zagospodarowanie terenu w elementy zabawowe oraz małą architekturę. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa – czytamy w zamówieniu.


Jeśli znajdzie się wykonawca gotowy do współpracy, będzie miał półtora miesiąca – od czasu podpisania umowy – na wykonanie wszystkich zadań. W Bydgoszczy znajduje się obecnie osiem wybiegów dla psów. Największy jest przy ul. Wyszyńskiego.

Wybieg dla psów w Fordonie – podejście drugie. W całym mieście jest ich już osiem Wybieg dla psów w Fordonie – podejście drugie. W całym mieście jest ich już osiem Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 10:35 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.