Powstała Rada ds. Partycypacji Społecznej – zapraszamy do współpracy

Powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rada, będzie organem doradczym i opiniodawczym.
Zakres działalności Rady będzie dotyczył szeroko pojętej partycypacji społecznej, w tym zaangażowania bydgoszczan w życie miasta. Rada zajmie się zagadnieniami takimi jak konsultowanie, opiniowanie i rekomendowanie działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski i konsultacji społecznych. W składzie Rady – oprócz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, Radnych Miasta Bydgoszczy oraz pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy – istotnym elementem jest strona społeczna.
Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w pracach Rady ds. Partycypacji Społecznej, mogą -  pośrednictwem specjalnego formularza z danymi osobowymi, uzasadnieniem i rekomendacjami minimum dwóch organizacji pozarządowych – wysłać swoje zgłoszenie. Pierwsze posiedzenie Rady planowane jest w  połowie lutego 2018r., po zakończeniu procedury naboru.  Zgłoszenia można wysyłać wyłącznie pocztą na adres: Biuro Komunikacji Społecznej (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz) z dopiskiem Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. Partycypacji Społecznej.
Na zgłoszenia czekamy od 8 do 29 stycznia 2018r. (decyduje data wpływu).
Szczegółowe informacje dot. Rady można znaleźć w Zarządzeniu nr 723/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017r.(kliknij)
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ.
Powstała Rada ds. Partycypacji Społecznej – zapraszamy do współpracy Powstała Rada ds. Partycypacji Społecznej – zapraszamy do współpracy Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 08:10 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.