Rowerem po nowych ścieżkach wzdłuż Kanału Bydgoskiego

Zlecamy budowę nowych ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów Kanału Bydgoskiego pomiędzy Osową Górą i Flisami, a także po stronie Miedzynia. To duży ponadosiedlowy projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Tylko dziś do północy można zgłaszać swoje pomysły do realizacji w nowej edycji programu!


Zakres prac obejmuje budowę odcinków ścieżek o mineralnej nawierzchni po obu stronach Kanału Bydgoskiego. Po stronie północnej powstanie nowy fragment ścieżki o długości około 650 metrów od parku do przyczółków dawnego mostu.  W ten sposób istniejąca ścieżka umożliwi bezpieczny dojazd rowerem aż do ul. Kruszyńskiej na Osowej Górze. Z kolei po stronie Miedzynia zbudowane zostaną dwa odcinki ścieżki pomiędzy ulicami Polanicką i Świdnicką oraz od Krośnieńskiej do Plażowej. Środkowy odcinek pomiędzy Świdnicką i Krośnieńską powstał w poprzednich latach. W ten sposób powstanie wygodna trasa pieszo-rowerowa o długości około 1200 metrów wzdłuż południowego brzegu Kanału Bydgoskiego. Nowe alejki mają zapewnić bezpieczniejszy przejazd rowerzystom i zachęcać do odpoczynku nad brzegiem Kanału Bydgoskiego. W zakres prac wchodzi również montaż szeregu elementów małej architektury (ławek o różnych formach, leżaków, pergoli, hoteli dla owadów, , pojemników na odpadki tablic przyrodniczych i informacyjnych o historii osiedli)  nasadzenia uzupełniające, założenie trawników, łąk kwietnych.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, które wyłonić ma wykonawcę prac budowlanych. Zajmą one po podpisaniu umowy około 1 roku. Będą objęte 5-letnia gwarancją.
Warto podkreślić, że w tym roku zleciliśmy również przygotowanie dokumentacji, która pozwoli zrewitalizować odcinek bulwaru nad Kanałem pomiędzy ulicą Plażową i Bronikowskiego oraz doposażyć w elementy rekreacyjne fragment pomiędzy ulicami Polanicką i posesją nr 119.Warto wiedzieć

Do 5 lipca trwa zgłaszanie pomysłów na zadania z nowej puli Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabezpieczamy na ten cel kolejne 16 mln zł. Swoje pomysły najprościej zgłosić na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. Do wyboru są cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne. Nowością są mikroprojekty osiedlowe.
Rowerem po nowych ścieżkach wzdłuż Kanału Bydgoskiego Rowerem po nowych ścieżkach wzdłuż Kanału Bydgoskiego Reviewed by Miasto Bydgoszcz on 09:17 Rating: 5

Brak komentarzy:

Zapraszamy do komentowania i uprzejmie prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.

Dodaj komentarz

Obsługiwane przez usługę Blogger.